Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
STRATOSXIRAS F 756443383

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια « ∆ύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα ∆ιαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμών, υπ’αριθμ’: 106/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια «∆ύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα ∆ιαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου».

 Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

 Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό

επιτροπής, την 10 Νοεμβρίου2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00πμ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας