Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ln19361757 F 822668236

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» :Διαγωνισμός Προµήθεια Εφοδίων – Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης ∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών Κυψελοχωρίου Λάρισας (ΣΤΡ∆Ο«ΖΩΓΑ»)

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά, θα προβείστηδιενέργειαδιαγωνισµού, γιατηνπαροχήυπηρεσιώνσίτισης (catering), τηςδοµήςφιλοξενίαςπροσφύγων/ µεταναστώντουΚυψελοχωρίου Λάρισας (Στρδο «ΥπλγουΖΩΓΑ» – ΤΟΣΚΕ∆Π Κυψελοχωρίου).
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµούκαι∆ιαπραγµάτευσηςτης 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ EU-OHQ, σύµφωνα µε τους όρουςτωνΠαραρτηµάτων «Α» και «Β» τηςπαρούσας (ΓενικοίκαιΕιδικοίΌροι).
 
Η σύµβαση θα συναφθείσύµφωναµετοπροσχέδιοτουΠαραρτήµατος «Γ», µετάαπόδιαταγήκατακύρωσηςπουθαεκδοθείαπότην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ.  

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την συντήρηση τεσσάρων (4) μετασχηματιστών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας