Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
forologia1 F 464816705

11+4 φορολογικά μέτρα θα προωθήσει η κυβέρνηση μέσα στο 2015

Την καθιέρωση ενιαίου αφορολόγητου ορίου για το άθροισμα των εισοδημάτων κάθε φορολογούμενου από όλες τις πηγές και την ταυτόχρονη αύξηση των συντελεστών φορολόγησης για τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα, την κατάργηση των εξαιρέσεων και των απαλλαγών από τη φορολογία εισοδήματος για όσους φορολογούμενους κατέχουν μεγάλης αξίας κινητά περιουσιακά στοιχεία, την αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1928 κυβικών εκατοστών και τις πισίνες, την επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις από το τρέχον έτος και την επέκτασή του και στις διαφημίσεις που προβάλλονται από το Διαδίκτυο, προβλέπουν, μεταξύ πολλών άλλων, τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση στους εκπροσώπους της Ε.Ε., του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

Η κυβέρνηση έχει προτείνει επίσης την περαίωση 64.000 φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια, με περικοπές 33% – 50% στα πρόστιμα και τις λοιπές χρηματικές ποινές, την ηλεκτρονική παρακολούθηση και τον εντοπισμό των κυκλωμάτων που διαπράττουν απάτη για την υπεξαίρεση του ΦΠΑ μέσω ενός προγράμματος που θα κληθεί να χρηματοδοτήσει η εταιρεία SIEMENS, την αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ στο Δημόσιο τη στιγμή της πραγματοποίησης των συναλλαγών, την επιβολή αυστηρών ποινικών κυρώσεων σε όσους διαπράττουν φοροδιαφυγή με δόλο, την καθιέρωση κληρώσεων στις οποίες θα συμμετέχουν οι αριθμοί των αποδείξεων που θα μαζεύουν οι φορολογούμενοι και την κινητοποίηση των μηχανισμών για την είσπραξη φόρων που έχουν επιβληθεί αλλά έχουν παραμείνει απλήρωτοι, όπως το τέλος επιτηδεύματος των νομικών προσώπων για τη χρήση του 2013 και τα τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 26σέλιδο κείμενο που παρουσίασε το υπ. Οικονομικών στους εκπροσώπους των δανειστών, τα πιο σημαντικά φορολογικά και άλλα εισπρακτικά μέτρα που έχει αποφασίσει να προωθήσει η κυβέρνηση είναι:

1. Καθιέρωση ενιαίου αφορολόγητου ορίου και ενιαίας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των φορολογικών απαλλαγών. Εντός του δευτέρου εξαμήνου του τρέχοντος έτους θα προωθηθούν αλλαγές στη νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος που θα έχουν ως στόχο την καθιέρωση μιας ενιαίας και προοδευτικής κλίμακας φορολόγησης με αφορολόγητο όριο και συντελεστές φόρου αυξημένους για τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Από την εφαρμογή όλων αυτών των αλλαγών εκτιμάται ότι θα καταστεί δυνατό να εισπραχθούν ήδη από φέτος επιπλέον έσοδα ύψους 300-400 εκατ. ευρώ.

2. Επιβολή φόρου διαφημίσεων. Τον Ιούνιο του 2015 θα τροποποιηθεί η νομοθεσία για τον ειδικό φόρο 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων ώστε να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους (η προηγούμενη κυβέρνηση ανέβαλε την είσπραξή του για το 2016). Επιπλέον, θα εξεταστεί η επέκταση του φόρου και στις διαφημίσεις που προβάλλονται από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την εφαρμογή του φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων αναμένονται έσοδα ύψους 70 εκατ. ευρώ.

3. Αύξηση του φόρου πολυτελείας. Οι συντελεστές του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τις πισίνες θα αυξηθούν από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Οι συντελεστές αυτοί ανέρχονται σήμερα σε 5% επί των ισχυόντων τεκμηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα από 1.929 μέχρι 2.500 κ.εκ. και σε 10% επί των ισχυόντων τεκμηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.εκ. και για τις πισίνες. Στόχος να εισπραχθούν επιπλέον έσοδα ύψους 20 εκατ. ευρώ εντός του 2015.

4. Περαίωση φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Περίπου 64.000 φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες οι ελεγκτικές αρχές βεβαίωσαν φόρους μέχρι και την 31η-12-2013 αλλά οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, οι δικάσιμες έχουν οριστεί αλλά οι ακροάσεις δεν έχουν ξεκινήσει, θα επιδιωχθεί να περαιωθούν με ευνοϊκό τρόπο για τους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν το σύνολο των καταλογισθέντων φόρων καθώς και τα επιβληθέντα ποσά προσαυξήσεων και προστίμων με εκπτώσεις από 33% έως και 50% για να κλείσουν τις υποθέσεις χωρίς συνέχιση των ένδικων ενεργειών. Από τη ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι μπορούν να εισπραχθούν επιπλέον έσοδα 100 έως 200 εκατ. ευρώ εντός του 2015.

5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ θα επιδιωχθεί να αντιμετωπιστεί με τη χρησιμοποίηση ενός ειδικού «λογισμικού ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων» (social network analysis software), μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά όλες οι συναλλαγές που θεωρούνται ύποπτες για εξαπάτηση του Δημοσίου για την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. Το υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξει τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού από την εταιρεία SIEMENS, μέσω του προγράμματος εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχει υπογραφεί με την εταιρεία. Η εφαρμογή του εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην είσπραξη 350 έως 420 εκατ. ευρώ.

6. Αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Στο σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνεται και η καθιέρωση ενός αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος διαχωρισμού πληρωμών, για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ και για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών λιανικής άνω των 1.500 ευρώ.

7. Μέτρα για την παρακολούθηση των ψηφιακών εμπορικών συναλλαγών. Προβλέπεται η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΓΓΔΕ  να δημιουργούν ψεύτικα προφίλ στο Διαδίκτυο με σκοπό να λαμβάνουν μέρος σε συναλλαγές με ψηφιακές επιχειρήσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή.

8. Βελτίωση του κρατικού μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων. Προωθείται η επανεξέταση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ώστε να αλλάξουν οι κανόνες για τη διαγραφή χρεών που είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και να εκκαθαριστεί το σύνολο των περιπτώσεων μη εισπράξιμων οφειλών. Ταυτόχρονα, θα δοθεί έμφαση και σε μέτρα για τα εισπράξιμα χρέη, όπως η σταδιακή επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και σε μισθούς πέραν του ακατάσχετου ορίου, αλλά και στο περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων. Από την εφαρμογή των παρεμβάσεων αυτών εκτιμάται ότι μπορούν να εισπραχθούν επιπλέον έσοδα από 225 έως 235 εκατ. εντός του 2015.

9. Ρυθμίσεις για την τμηματική καταβολή οφειλών από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4321/2015 που παρέχουν τη δυνατότητα σε εκατομμύρια πολίτες να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις και, ταυτόχρονα, προβλέπουν αποποινικοποίηση της μη καταβολής χρεών από οφειλέτες χαμηλού εισοδήματος έχουν περιληφθεί στη λίστα των μεταρρυθμίσεων με την πρόβλεψη ότι μπορούν να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα 300 έως και 400 εκατ. μέσα στο 2015.

10. Ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή. Προαναγγέλλεται αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας για το ποινολόγιο της εφορίας, με την καθιέρωση διατάξεων που θα προβλέπουν ότι σε όσους διαπράττουν με δόλο φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης θα επιβάλλονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις και δεν θα εφαρμόζονται οι διοικητικές ποινές και τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

11. Είσπραξη «ξεχασμένων» τελών. Προωθείται η ενίσχυση των μηχανισμών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος του έτους 2013, το οποίο έχουν αφήσει απλήρωτο χιλιάδες εταιρείες. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η είσπραξη των μη καταβληθέντων τελών ΚΤΕΟ. Συνολικά εκτιμάται ότι μπορούν να εξασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα από 435 έως και 450 εκατ. ευρώ.        

Δώρα για «κυνηγούς» αποδείξεων

Προτείνονται:

α) Εφαρμογή ενός συστήματος «λοταρίας» για την επιβράβευση με δώρα των φορολογουμένων που μαζεύουν αποδείξεις για τις αγορές τους. Θα θεσπιστεί αυτόματη διαδικασία με την οποία οι αποδείξεις που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις και συλλέγονται από τους πελάτες-καταναλωτές θα μπαίνουν σε «λοταρία». Το σχέδιο που προωθείται προβλέπει, ειδικότερα, ότι κάθε φορολογούμενος θα αποστέλλει στο υπουργείο Οικονομικών μέσω του κινητού τηλεφώνου του, με μήνυμα sms, τον αριθμό κάθε απόδειξης που έχει συλλέξει. Ετσι θα μπορεί να μετέχει σε κληρώσεις δώρων (αυτοκινήτων κλπ) ή χρηματικών ποσών. Ο αριθμός της κάθε απόδειξης, τον οποίο θα αποστέλλει ο φορολογούμενος με sms, θα μετέχει στην κλήρωση ως «λαχνός». Οι κληρώσεις θα γίνονται κάθε μήνα και οι τυχεροί θα κερδίζουν δώρα ή ποσά έως και 10.000 ευρώ.

β) Αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για την είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους από τον Ιούνιο του 2015. Προωθείται νέα τιμολογιακή πολιτική για τις εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν το πλήθος των επισκεπτών και την πολιτιστική σημασία των μνημείων, καθώς και το ύψος των εισιτηρίων σε άλλες χώρες της E.E. Μέσω του νέου καθεστώτος θα προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών των εισιτηρίων μέσω Διαδικτύου και πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Eκτιμάται ότι μπορούν να εισπραχθούν επιπλέον έσοδα 5 έως 10 εκατ. ευρώ.

γ) Επιβολή τέλους αδειών και αύξηση της φορολογίας στα έσοδα από τη λειτουργία ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Στόχος είναι η είσπραξη 125 έως 175 εκατ. ευρώ.

δ) Χορήγηση αδειών λειτουργίας-χρήσης συχνοτήτων στα τηλεοπτικά κανάλια μέσω δημοπρασίας. Οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν σε δημοπρασία για να χορηγήσουν άδειες λειτουργίας και χρήσης συχνοτήτων σε τηλεοπτικούς σταθμούς και να εισπράξουν τέλη συνολικού ύψους 350 έως 380 εκατ. ευρώ εντός του 2015.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Previous 1 δισ. αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας