Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epim tei ds F 361750856

Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας Επιμελητηρίου Άρτας – ΤΕΙ Ηπείρου

Πρωτόκολλο συνεργασίας  υπέγραψαν, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, οι Διοικήσεις του Επιμελητηρίου Άρτας και του ΤΕΙ Ηπείρου με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο φορέων,  την ουσιαστική και διαρκή διασύνδεση του Τεχνολογικού Ιδρύματος της Ηπείρου με την τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα οι δύο φορείς συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:

α. διάχυση  των στρατηγικών και μορφών δράσεων που έχουν ενσωματωθεί ή είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής (επιχειρηματική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, τουριστική κλπ).

β. προβολή των τοπικών προϊόντων, των επιχειρήσεων, της παράδοσης, του πολιτισμού.

γ. ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και στους τομείς που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

δ. συνεργασία σε έργα και δράσεις, βάσει ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, χωρίς να αποκλείεται και η πέραν των μνημονευομένων συνεργασία με τρίτους φορείς, προς εκπλήρωση ειδικών σκοπών.

Για την επίτευξη των κοινών τους στόχων το ΤΕΙ Ηπείρου και το Επιμελητήριο Άρτας θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για:

  •     ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση εμπειριών και καλών πρακτικών των επιχειρήσεων,
  •   κινητοποίηση των επιχειρήσεων και ενημέρωση επιχειρηματιών και υπαλλήλων στις επιχειρήσεις τους,
  •   σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων μελετητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στους τομείς του πρωτογενούς τομέα, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της μεταποίησης, του κοινωνικού διαλόγου, της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, του τουρισμού, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
  •      σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε εθνικό, περιφερειακό (με έμφαση στην Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) και τοπικό επίπεδο,
  •   διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων,
  •    συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων με συμμετοχή στελεχών και εμπειρογνωμόνων από τα εμπλεκόμενα μέρη,
  •    αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις υποδομές και τα εργαστήρια των φορέων για την εκπόνηση εργασιών, διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών, εκπόνηση πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στο Επιμελητήριο Άρτας και τα Μέλη αυτού,
  •      δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Previous ΥΠΟΙΚ: Διευκολύνσεις για τις δηλώσεις αποθεμάτων των μικρών οινοπαραγωγών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας