Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Υπογραφή 20 αποφάσεων για έργα της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», στο πλαίσιο του Μέτρου 214 του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη 20 αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούνται και επεκτείνονται έργα ενταγμένα στη Δράση 3.4 «Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία», του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013.

Η υπογραφή των αποφάσεων αυτών έρχεται σε συνέχεια και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 26903/18-12-2013 απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η 10η συμπλήρωση της απόφασης ένταξης της πράξης «Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία» από τον κ. Υπουργό.

Με τις υπογραφείσες αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης γενετικών πόρων στους τομείς προβατοτροφίας, αιγοτροφίας, αγελαδοτροφίας, ιπποτροφίας και βουβαλοτροφίας, τροποποιούνται οι επιμέρους σχετικές αποφάσεις οριστικής έγκρισης για την ανάθεση των έργων, προκειμένου να γίνει εφικτή η προβλεπόμενη επέκταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των ήδη εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, μέχρι 30/06/2015 και η αύξηση του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων δαπανών ανά φορέα, με συνολική αύξηση ύψους 2.000.000 €, φτάνοντας τα 18.000.000 €.

Οι υπογραφείσες αποφάσεις έχουν ως εξής:

Α. Προβατοτροφία:

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311865/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ για την ανάθεση έργου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, που αφορά στη διατήρηση προβάτων των φυλών Πηλίου και Γλώσσας Σκοπέλου.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326376/22-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ για την ανάθεση έργων στoν Αγροτικό Συνεταιρισμό Προβατοτρόφων Καραγκούνικων Προβάτων.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311857/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Προβατοτρόφων Φυλής Χίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311848/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στην Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, που αφορά στη διατήρηση προβάτων των φυλών Κατσικά, Καλαρρύτικο και Σαρακατσάνικο.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311852/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στoν Ελαιουργικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Αγίας Παρασκευής Λέσβου, που αφορά στη διατήρηση προβάτων της φυλής Λέσβου.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311853/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στoν Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στη διατήρηση προβάτων των φυλών Φριζάρτα και Αγρινίου.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311849/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, που αφορά στη διατήρηση προβάτων της φυλής Ζακύνθου.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311847/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Περιφέρειας Κύμης που αφορά στη διατήρηση προβάτων της φυλής Κύμης.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311851/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στoν Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκαλοχωρίου Λέσβου, που αφορά στη διατήρηση προβάτων της φυλής Λέσβου.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311850/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στoν Αγροτικό Συνεταιρισμό Παρακοίλων Λέσβου, που αφορά στη διατήρηση προβάτων της φυλής Λέσβου.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311845/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στoν Αγροτικό Συνεταιρισμό Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Προβάτων Φυλής Φριζάρτα.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311862/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στην Ένωση Αγροτικών Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας, που αφορά στη διατήρηση προβάτων της φυλής Χίου.

Β. Αιγοτροφία:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311864/09-9-2009, οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στoν Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Γιδοτρόφων Γιδιών Φυλής Σκοπέλου.

Γ. Αγελαδοτροφία:

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 298893/15-10-2010 οριστικής απόφασης έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για στην ανάθεση έργων στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Γιαννιτσών, που αφορά στη διατήρηση αγελάδων της ασπρόμαυρης φυλής.

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311868/9-9-2009 οριστικής απόφασης έγκρισης του ΥΠΑΑΤ για στην ανάθεση έργων στην Ένωση Φυλής Χολστάϊν Ελλάδας, που αφορά στη διατήρηση αγελάδων της ασπρόμαυρης και ασπροκόκκινης φυλής.

Δ. Ιπποτροφία:

·    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311867/9-9-2009 οριστικής Απόφασης Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στo δικαιούχο «Ένωση μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου» που αφορά στη διατήρηση αλόγων της φυλής Σκύρου.

·    Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 306659/27-12-2010 και 311860/9-9-2009 οριστικών Αποφάσεων Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στο δικαιούχο «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Γρεβενών» που αφορούν στη διατήρηση αλόγων της φυλής Πίνδου.

Ε. Βουβαλοτροφία:

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 311856/9-9-2009 και 306660/27-10-2010 οριστικών Αποφάσεων Έγκρισης του ΥΠΑΑΤ, για την ανάθεση έργων στo δικαιούχο «Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας» που αφορά στη διατήρηση του εγχώριου βούβαλου.

Previous Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για αναδόχους έργων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας