Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
exagoges F 286998326

ΥΠΕΞ:«Εξελισσόμενη δράση με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων»

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζοντας τις δράσεις στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων εμπλουτίζει τη λίστα, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου 15 χωρών, προσθέτοντας 13 νέες χώρες. Επίσης, παρουσιάζεταιι ανάλυση της δομής του εισαγωγικού εμπορίου των 10 πρώτων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας, ανά κλάδο/προϊόν. Στην πρώτη φάση ανάρτησης τέτοιων πινάκων (http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1430&cnode=115), των 28 χωρών με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2014 (από διεθνείς βάσεις δεδομένων), ως κριτήριο για την επιλογή τους, ελήφθησαν υπόψη οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το ΥΠΕΞ εντός του 2016-17 (όπως π.χ. οι επιχειρηματικές αποστολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σ’ αυτές τις χώρες, η οργάνωση των Μεικτών Διυπουργικών Επιτροπών κ.λπ.). Στη δεύτερη φάση ανάρτησης η επιλογή των 10 πρώτων εμπορικών εταίρων έγινε με βάση τις εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με τις χώρες – εταίρους για το έτος 2015.

Το αρχείο αυτό θα εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία εισαγωγών και άλλων κρατών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με βάση την τυποποιημένη ταξινόμηση του Διεθνούς εμπορίου (ΤΤΔΕ) – StandardInternationalTradeClassification (SITC), προήλθε από τη βάση δεδομένων της Comtrade Database. Ο πίνακας αποτελείται από δύο στήλες. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι εισαγωγές από όλο τον κόσμο της κάθε χώρας, κατά φθίνοντα αριθμό αξίας. Οι εκατό (100) πρώτες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων, είναι χωρισμένες ανά 25 με διαφορετικά χρώματα και δείχνουν τη ζήτηση που υπάρχει στην εκάστοτε χώρα. Τα προϊόντα από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες που δεν είναι χρωματισμένα, φανερώνουν την απουσία τους από τη δεύτερη στήλη των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων.  Στη δεύτερη στήλη, παρουσιάζονται οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την χώρα διαπίστευσης, εξίσου κατά φθίνοντα αριθμό αξίας. Σ’ αυτή την στήλη φαίνεται η θέση των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ποιές από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες προϊόντων, που εισάγει η εκάστοτε χώρα από όλο τον κόσμο , εξάγει η Ελλάδα προς αυτήν.

Από την ανάλυση του εμπορίου κάθε χώρας ξεχωριστά, φαίνεται ποιές είναι οι κατηγορίες προϊόντων ή ποιά είναι τα προϊόντα εκείνα, τα οποία παρουσιάζουν έντονο εισαγωγικό ενδιαφέρον για τη χώρα εισαγωγής ή έντονο ενδιαφέρον για κάθε εξαγωγέα. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης σε κάποια από τα προϊόντα στις χώρες εισαγωγής, θεωρείται εύλογο ότι η χάραξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής Ελλήνων εξαγωγέων υπέρ αυτών των προϊόντων (διαφόρων ποικιλιών και ποιοτήτων) έχει πολλές πιθανότητες  να προσδώσει θετικά αποτελέσματα υπέρ του εξαγωγέα.

Στόχος της ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων αυτών είναι η ενημέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων και η επιβοήθησή τους αναφορικά με τη χάραξη της εξαγωγικής τους πολιτικής ανά χώρα/ προϊόν.

Tα στοιχεία της ανάλυσης είναι αναρτημένα στο AGORA (link: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1430&cnode=115 )

Previous Πτώση 7,8% στις τιμές παραγωγού της βιομηχανίας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας