Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα προγράμματα στήριξης του μελισσοκομικού τομέα 2014- 2016, ύψους 17 εκατ. ευρώ

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με την οποία καθορίζεται το γενικό πλαίσιο εφαρμογής, η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη και η προβλεπόμενη δαπάνη ανά επιμέρους δράση, για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 – 2016.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε εφαρμογή των άρθρων 105 – 110 του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΚ) 917/2004 της Επιτροπής.

Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 έως και τις 31 Αυγούστου του 2016, ενώ το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ.

Οι επί μέρους δράσεις που προβλέπονται με τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, είναι:

Ενέργειες και                                                                                                                                         Συνολική
επιμέρους Δράσεις                                                            Δαπάνη ανά έτος (€)                           δαπάνη τριετίας (€) 

                                                                                                                                                  

                                                                                                2014                  2015                  2016 
Μέτρο Ι : Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων 

1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας                         1.200.000        1.200.000          1.200.000     3.600.000 
1.2 Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet                 5.000               5.000                 5.000          15.000 
1.3 Εκπαιδεύσεις, Έντυπα                                                   100.000           100.000             100.000        300.000 
1.4 Στήριξη της προώθησης του μελιού & 

των άλλων προϊόντων της κυψέλης                                      60.000           60.000               60.000         180.000 
Σύνολο δαπάνης μέτρου:                                                   1.365.000      1.365.000          1.365.000       4.095.000 

Μέτρο ΙΙΙ : Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας 

3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων 1.340.000      1.340.000          1.355.000       4.035.000 
3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας   2.665.000      2.665.000          2.700.000       8.030.000 
Σύνολο δαπάνης μέτρου:                                                    4.005.000      4.005.000          4.055.000     12.065.000 

Μέτρο IV: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μελιού 

4.1 Αναλύσεις μελιού                                                              200.000         200.000             200.000          600.000 
4.2 Στήριξη ίδρυσης & λειτουργίας εργ/ρίων ανάλυσης μελιού        20.000           20.000               20.000            60.000 
Σύνολο δαπάνης μέτρου:                                                       220.000         220.000              220.000         660.000 

Μέτρο VI: Εφαρμοσμένη Έρευνα

6.1 Εφαρμοσμένη Έρευνα                                                        60.000             60.000               60.000        180.000 
Σύνολο δαπάνης μέτρου:                                                         60.000             60.000               60.000         180.000 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                               5.650.000         5.650.000          5.700.000    17.000.000 

 

 

Previous Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας