Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

ΥΠΑΑΝ: Έλεγχοι σε 501 επιχειρήσεις – 257 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ

Κατόπιν ενημέρωσης των υπηρεσιών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Ιούλιο του 2014, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 501 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν συνολικά 257 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ.

· Διενεργηθέντες έλεγχοι ως προς την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και την παροχής υπηρεσιών για τους μήνες Μάιο και Ιούλιο του 2014

                             5ος 2014    7ος2014      Αρ. Προσ/μων    Υψος Προσ/μων
Αρ. Κλιμακιών         71               109
Σύνολο Ελεγχόμενων

Επιχειρήσεων        401              501                   257                     390.000
Παρεμπόριο – Υπαίθριο Εμπόριο

– Λαϊκές                    14                 57                   100                     254.000
Λιανική Πώληση

τροφίμων& ειδών

πρώτης ανάγκης    387               407                  157                     136.000

Με βάση την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Α2-861/22.8.2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)» ο αριθμός των προστίμων αυξήθηκε από 72 τον μήνα Μάιο, σε 157 τον μήνα Ιούλιο, ενώ η αξία των προστίμων αυξήθηκε από 97.000 ευρώ τον μήνα Μάιο, σε 136.000 τον μήνα Ιούλιο αντίστοιχα.
Σχετικά με την εφαρμογή του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4264/2014 για το Παρεμπόριο – Υπαίθριο Εμπόριο – Λαϊκές Αγορές, ο αριθμός των προστίμων αυξήθηκε από 28 τον μήνα Μάιο, σε 100 τον μήνα Ιούλιο, ενώ η αξία των προστίμων αυξήθηκε επίσης από 10.500 ευρώ τον μήνα Μάιο σε 254.000 τον μήνα Ιούλιο αντίστοιχα.

· Χρηματικά πρόστιμα σε δύο (2) εταιρείες κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών» (ν. 2251/94 και ν.3758/2009)
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατόπιν εκτεταμένης έρευνας και κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών» επέβαλε χρηματικά πρόστιμά ύψους:
70.000 € από το Τμήμα Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην εταιρεία με την επωνυμία EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 περί εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4038/2012 και ισχύει. 
Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν κυρώσεις κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών, από τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς τη συχνότητα οχλήσεων, την επικοινωνία στο χώρο εργασίας, την επικοινωνία πριν την πάροδο δέκα ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή και την όχληση οικείων προσώπων.

2. 150.000 € από η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, στην εταιρεία με την επωνυμία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 9γ, 9δ (παρ. 1α και β), 9ε, 9στ (περ. ε) του ν. 2251/94, περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Οι συγκεκριμένες κυρώσεις επεβλήθησαν κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών από τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς το γεγονός ότι η εταιρεία προέβη σε πρόσκληση για αγορά προϊόντων (αμνοερίφια) κατά την Πασχαλινή περίοδο σε μια δελεαστική τιμή για τον καταναλωτή χωρίς να κάνει γνωστή την ύπαρξη εύλογων λόγων για τους οποίους δεν θα μπορούσε να προμηθεύσει τα προϊόντα στην τιμή αυτή σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την διαθεσιμότητα του διαφημιζόμενου προϊόντος.
Σημειώνεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Previous Υπεγράφησαν οι αποφάσεις προκήρυξης διαγωνισμών για έρευνες πετρελαίου σε Ιόνιο, νότια της Κρήτης, Δυτική Ελλάδα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας