Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
akinita periousiologio F 1463578655

Υπ. Εσωτερικών προς Δήμους: «Επιστρέψτε ΤΑΠ και τέλη στους δημότες»

Οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων φέρνουν μειώσεις στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και σε όλα τα πολεοδομικά πρόστιμα. Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε εντολή προς τους Δήμους και τις άλλες αρμόδιες διευθύνσεις έτσι ώστε να αναπροσαρμόσουν αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015 τις τιμές για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Εκτός όμως από το ΤΑΠ, νέοι υπολογισμοί πρέπει να γίνουν και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και για τις οφειλές που προκύπτουν από εισφορές σε χρήμα που υπολογίζονται βάσει της τιμής ζώνης κατά τον χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο δεδομένου ότι οι τιμές ζώνης λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό οφειλών που προκύπτουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας (πολεοδομικά πρόστιμα, εισφορά σε χρήμα) καθώς και τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, η αναδρομική ισχύς από 21-5-2015 δημιουργεί, εκ των πραγμάτων, δικαιώματα για απαιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εκ μέρους των υπόχρεων ή συμψηφισμού αυτών με άλλες απαιτήσεις οι οποίες υφίστανται.

Αναφορικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το οποίο εισπράττεται από τη μΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οι δήμοι θα πρέπει να αποστείλουν στον μιαχειριστή του μικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τις μεταβολές στις τιμές ζώνης εντός των ορίων της διοικητικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να ενσωματωθούν στο πληροφοριακό σύστημα και να καταγραφούν στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναλυτικά, ο ΤΑΠ υπολογίζεται ως γινόμενο των τετραγωνικών μέτρων που εκτείνεται η οικία, την τιμή ζώνης, τον συντελεστή παλαιότητας, τον συντελεστή ΤΑΠ που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 0,00035.

Οι Δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισμό ανά ενεργή παροχή, του ποσού της πίστωσης που τυχόν προκύπτει και την αποστολή του σχετικού αρχείου στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ενημέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να καταχωρισθούν οι αρμόζουσες εκπτώσεις στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα θα υπάρξει μείωση και στα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυθαίρετα ή σε πολεοδομικές παραβάσεις καθώς θα υπολογίζονται βάσει της νέας τιμής ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών. Εάν η είσπραξη των προστίμων γίνεται από τις μημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να αποσταλούν, από τους δήμους, τα αντίστοιχα ατομικά φύλλα έκπτωσης.

Για τις οφειλές που προκύπτουν από την εισφορά σε χρήμα από δημότες σε έργα που γίνονται στους ΟΤΑ και ζητείται η συμβολή των κατοίκων, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πράξεις επιβολής και να προσαρμοστούν οι υπολειπόμενες δόσεις, ενώ στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής να ακολουθήσει η διαδικασία επιστροφής των επιπλέον εισπραχθέντων ποσών, μετά από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

imerisia.gr

Previous Ανοιχτό το «κούρεμα» των υψηλών συντάξεων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας