Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
voucher2014 F1320825798

Ξεκινάει στις 7 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για το Voucher 2014

Ξεκινάει, την Πέμπτη 7 Αυγούστου, στις 10 το πρωί, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ανέργων στο Πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ή Voucher 2014, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2014, στις 24.00.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το φυσικό αντικείμενο της δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2016, με το συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό 108.000.000 Eυρώ

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: 

– 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ.

– 18.000 θα είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει τα εξής: 

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε δύο φάσεις. 

Οι πρώτες 200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και οι υπόλοιπες 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης. 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. 

Επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύναται να επιχορηγηθούν.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της συγκεκριμένης δράσης. 

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εάν επιλεγεί βάσει τον κριτηρίων που ισχύουν στη συγκεκριμένη δράση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Η «Επιταγή Εισόδου» αντιστοιχεί σε ποσό 1.080 ευρώ το άτομο, προς τους παρόχους κατάρτισης για θεωρία και πρακτική άσκηση. 

Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1.380 ευρώ το άτομο στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έξι μηνών το λιγότερο.

Επίσης, παρέχεται στον ωφελούμενο εκπαιδευτικό επίδομα, τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση, όσο και για την πρακτική άσκηση. Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.550 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 2.070 ευρώ πρακτική άσκηση). 

Για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.280 ευρώ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 1.800 ευρώ επίδομα πρακτικής άσκησης).

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης είτε της θεωρητικής κατάρτισης, είτε της πρακτικής άσκησης. 

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται μια προσωπική «Επιταγή Εισόδου» για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. 

Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης, το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί. 

Μέσω της «Επιταγής», ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. 

Το αργότερο δύο μήνες μετά την εγγραφή στο «Μητρώο Ωφελούμενων», θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η «Επιταγή Εισόδου». Αυτό θα γίνει με την ηλεκτρονική υποβολή της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση. 

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η επιλογή και η εγγραφή στο «Μητρώο Ωφελούμενων» θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει τον εξής κριτηρίων: 

– Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. 

– Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014. 

– Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις. Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.

Επισυνάπτεται η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Previous Απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας