Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Βουλή: Εξετάζεται δυνατότητα μείωσης επιτοκίων σε χορηγηθέντα δάνεια από το ΤΠΔ

Την οικονομική δυνατότητα μείωσης των επιτοκίων σε χορηγηθέντα δάνεια προτίθεται να εξετάσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

«Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει προβεί διαχρονικά σε μειώσεις των επιτοκίων χορηγηθέντων δανείων και ειδικότερα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και προς διευκόλυνση των δανειοληπτών του εξετάζει τις οικονομικές δυνατότητες μείωσης επιτοκίων χορηγηθέντων δανείων, λαμβανομένου υπόψη ότι τα κέρδη του Τ.Π. και Δανείων αποδίδονται ετησίως στο Δημόσιο», αναφέρει το έγγραφο.

Επισημαίνεται, ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εφαρμόζει παγίως, ως τρόπο εξόφλησης των δανείων που ανέκαθεν χορηγούσε, την εξαμηνιαία τοκοχρεωλυτική απόσβεση έτσι ώστε η δόση του δανείου να παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ η αναλογία τόκων και χρεολυσίου αλλάζει μετά το πέρας κάθε εξαμήνου, όταν δηλαδή αποσβένεται και μειώνεται το αρχικό κεφάλαιο.

Από το έγγραφο προκύπτει, ότι τα τιτλοποιημένα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο 13,7% των ενεργών δανείων του στεγαστικού τομέα. Αναφέρεται ειδικότερα ότι «σήμερα (με υπόλοιπο 31.12.2015) παραμένουν τιτλοποιημένα περίπου 22.600 δάνεια που αντιστοιχούν στο 13,7% των ενεργών δανείων του στεγαστικού τομέα και σε άληκτο κεφάλαιο ύψους 577.000.00 ευρώ περίπου».

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή, μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας, Παναγιώτης Καρκατσούλης και Χριστίνα Ταχιάου με την οποία ζητούσαν να ενημερωθούν τι μέλλει γενέσθαι με τους περί τους 24.400 δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί και δεν έχουν δυνατότητα αίτησης για την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Στο απαντητικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επισημαίνεται, ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για επιμήκυνση, μερική καταβολή, αναστολή κλπ για χορηγηθέντα δάνεια του στεγαστικού τομέα, δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν, τα ως άνω τιτλοποιημένα δάνεια, εφόσον έχουν μεταβιβαστεί οι σχετικές απαιτήσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι τυχόν αιτήσεις ρυθμίσεων, που αφορούν τα δάνεια αυτής της κατηγορίας εξετάζονται κατά περίπτωση από το ΔΣ μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών δυνατοτήτων κατ΄εξαίρεση ανταλλαγής αυτών σε δωδεκάμηνη βάση (από 29/8 κάθε έτους, έως 28/8 του επομένου).

«Στο πλαίσιο του αριθμού αυτού, το ΔΣ του Τ.Π. και Δανείων αξιολογεί και μοριοδοτεί (με βάση οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, προσωπική κατάσταση υγείας κλπ) τα αιτήματα ρυθμίσεων τιτλοποιημένων δανείων και αποφασίζει την αντικατάσταση των πιο οικονομικά αδύναμων δανειοληπτών με άλλα δάνεια και στη συνέχεια προβαίνει στις ισχύουσες ρυθμίσεις εξυπηρέτησής τους», αναφέρεται στο έγγραφο και επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δανειολήπτης τιτλοποιημένου δανείου προσφεύγει στη διαδικασία του Ν. 3869 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών και δικαιωθεί, είτε προσωρινά είτε οριστικά, το Τ.Π και Δανείων προβαίνει στην εκτέλεση της κατά περίπτωση δικαστικής απόφασης».

Γίνεται επίσης γνωστό, ότι το Τ.Π. και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνει τους δανειολήπτες του, που τα δάνεια τους έχουν τιτλοποιηθεί, έχει προβεί σε διαπραγματεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη της τιτλοποίησης (εκπρόσωπο των ομολογιούχων και συμβούλιο των ομολογιούχων) για τροποποίηση όρων της συμβάσεως εκχώρησης (τιτλοποίησης) έτσι ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια για έγκριση μεγαλύτερου αριθμού αιτημάτων για ρυθμίσεις τιτλοποιημένων δανείων, η οποία δυστυχώς δεν τελεσφόρησε. Για το λόγο αυτό το Τ.Π. και Δανείων επανεξετάζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του ζητήματος.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Previous Οι οδηγίες για τα φετινά τεκμήρια – Όλη η εγκύκλιος
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας