Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
econ 6 F5121

Τουρισμός

Το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό του νομού περιλαμβάνει 14 ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα με 737 κλίνες.
Την περίοδο 2006-2010, ο αριθμός των ξενοδοχείων και ομοειδών καταλυμάτων στο νομό παρέμεινε αμετάβλητος. Ωστόσο, την ίδια περίοδο, προστέθηκαν 84 κλίνες στο ξενοδοχειακό δυναμικό της περιοχής (αύξηση κατά 12,9%).

 

Πίνακας 1. Αριθμός ξενοδοχείων και κλινών στο Ν. Άρτας (2006-2010)
econ_6_F5121.jpg

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στο νομό κατά τη χρονική περίοδο 2006-2010.

Πίνακας 2. Διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα του νομού και της χώρας την περίοδο 2006-2010
econ_7_F5134.jpg
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε ότι:

  • Ο τουριστικός κλάδος του νομού παρουσιάζει σχετική στασιμότητα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ σημαντική ήταν η κάμψη των διανυκτερεύσεων το 2010 κατά -10,5%. σε σχέση με το 2009. Μεταξύ 2006 και 2010, το σύνολο των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα του νομού μειώθηκε κατά -8,2%.
  • Αναλυτικότερα:
    • Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στο νομό σημείωσαν μία πολύ σημαντική ετήσια αύξηση το 2007, κατά 43,7%. Ακολούθησε κάμψη το επόμενο έτος (2008) και αυξήσεις τα έτη 2009, 2010. Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών, το 2010, παρουσιάζονται αυξημένες, κατά 29,6%, σε σχέση με το 2006.
    • Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις ημεδαπών, οι αυξομειώσεις ήταν πιο ομαλές. Η διαχρονική τάση, ωστόσο, είναι πτωτική. Έτσι, το 2010, οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών εμφανίζονται μειωμένες κατά -10,4% σε σχέση με το 2006.

 

Γράφημα 1. Ποσοστιαία (%) μεταβολή των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών
 econ_8_F5148.jpg

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την εξέλιξη της πληρότητας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού Άρτας, κατά τη χρονική περίοδο 2006-2010.

Γράφημα 2. Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο νομό και στη χώρα την περίοδο 2006-2010

econ_9_F5157.jpg

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε ότι:

  • Η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού, από το 43,3% το 2006, ακολούθησε πτωτική πορεία, φτάνοντας στο 31,4% το 2010.
  • Για τη χρονική περίοδο 2006-2010, η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού παραμένει πάντα μικρότερη της αντίστοιχης πληρότητας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας. Μία σημαντική μείωση της διαφοράς παρατηρείται το 2009, η οποία, όμως οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην κάμψη των μέσων επιπέδων πληρότητας της χώρας και λιγότερο στην αύξηση της πληρότητας στο νομό Άρτας. Το επόμενο έτος (2010), η διαφορά μεταξύ των μέσων επιπέδων πληρότητας χώρας και νομού επανέρχεται στα επίπεδα του 2006 (πάνω από τις 16 ποσοστιαίες μονάδες).

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Previous Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας