Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Τις επόμενες ημέρες η Γ΄ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων»

Σε ανοικτή προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εν δυνάμει δικαιούχους, που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123Α θα προβεί τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ηδη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30787/Β΄/04-12-2013) τόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που διέπει τον καθορισμό της διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, και έχει υπογραφεί και αποσταλεί για δημοσίευση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Αθανάσιο Τσαυτάρη, η Απόφαση Καθορισμού Λεπτομερειών Εφαρμογής του Μέτρου 123Α .

Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση, υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, και αναφέρεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει γεωργικό προϊόν. Καλύπτει δε, το σύνολο των τομέων γεωργικού ενδιαφέροντος. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25 έως 65%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.
Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση μονάδων, βάσει των οποίων, κατατάσσονται σε δράσεις και κατηγορίες, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Μέτρου 123Α.

Με αυτές τις δύο αποφάσεις, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια από το ΥπΑΑΤ.:

 • Nα απλοποιηθούν και επιταχυνθούν όσο το δυνατόν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης με προτεραιότητα σε αυτές που έχουν ετοιμότητα και ωριμότητα υλοποίησης.
 • Nα ενσωματωθεί η δυσμενής οικονομική κατάσταση που βιώνει σήμερα η χώρα συνεκτιμώντας την οικονομική ύφεση και των προηγούμενων ετών στους οικονομικούς δείκτες αξιολόγησης και στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.
 • Nα δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Nα δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η Χώρα, να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.
 • Nα δοθεί βαρύτητα στις μικρές μεταποιητικές μονάδες στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
 • Nα προωθηθούν θέματα καινοτομίας , νέων προϊόντων καθώς και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, βιολογικών και ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Nα προωθηθούν οι νέες – προηγμένες παραγωγικές διαδικασίες και συσκευασίες προϊόντων.
 • Nα ενθαρρυνθεί η συμβολαιακή γεωργία με σκοπό την τόνωση του πρωτογενούς τομέα και του Έλληνα Αγρότη και Κτηνοτρόφου.
 • Nα ενθαρρυνθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών και θερμικών αναγκών των μονάδων.
 • Nα δοθεί δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων φιλικών προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις μετά τη σύσταση και ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής μονάδας του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Τ.Α.Ε.), μέσω του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
 • Nα είναι δυνατή η χορήγησης προκαταβολής στους δικαιούχους ενίσχυσης.


Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 100.000.000 € με δυνατότητα να αυξηθεί αν υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι και θα διατεθεί κατά προτεραιότητα δεδομένου ότι η πρόσκληση είναι ανοικτή.

Previous Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης εντεταγμένων έργων και απλοποιήσεις υλοποίησης του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας