Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ΕΣΠΑ

Την πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νέο ΕΣΠΑ, τις προτεραιότητες και την αρχιτεκτονική του για την περίοδο 2014-2020, όπως αυτή κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Δευτέρα ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης.

Οπως, μεταξύ άλλων, ανέφερε “Το νέο ΕΣΠΑ θα έχει τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα". Τα προγράμματα έχουν ως εξής:

1. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», θα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα -μακράν μεγαλύτερο του σημερινού προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα»- το οποίο και θα απορροφήσει το 25% του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ.

Στόχος σύμφωνα με τον υπουργό είναι να στηριχθούν η καινοτομία, η εξωστρέφεια, η έρευνα και η τεχνολογία, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, δράσεις οι οποίες θα επιταχύνουν την προσπάθεια για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

Οπως είπε, “Οι δαπάνες για την καινοτομία με κατεύθυνση και του ίδιου του Πρωθυπουργού, διπλασιάζονται στο καινούργιο ΕΣΠΑ και ανεβαίνουν από το 4% επί του συνόλου του προϋπολογισμού στο 8%.

Δεύτερον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και ακόμη εντονότερα την υποστήριξη των εξαγωγών και της εξωστρέφειας, διότι είναι κομβικής σημασίας για την πλήρη ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Επιμέρους κλάδοι, αν κάποιος δεν βλέπει τον εαυτό του σε αυτές τις προτεραιότητες, μπορούν να χρηματοδοτούνται εάν εντάσσονται στη λογική του προγράμματος".

Οι τομείς προτεραιότητας, όπως τις ανέπτυξε ο Κ. Χατζηδάκης,  είναι οι ακόλουθοι:

 • Τουρισμός γενικά. Θα ενισχυθούν και ειδικότερες μορφές τουρισμού. Σε αυτό θα υπάρξει εξειδίκευση με βάση τις συνεννοήσεις που θα γίνουν και με το ΣΕΤΕ και φυσικά με το Υπουργείο Τουρισμού.
 • Αγροτοδιατροφικός τομέας. Σε συνεργασία και με το Υπουργείο Γεωργίας θα προδιαγραφούν συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα αυτό.
 • Logistics. Γίνεται προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τα Logistics.
 • Περιβαλλοντική βιομηχανία ή eco business, η βιομηχανία που συνδυάζει ταυτόχρονα δυο στόχους: την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Λόγω του ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στον συγκεκριμένο τομέα, θεωρούμε ότι υπάρχει δυναμική ανάπτυξης.
 • Ο τομέας της υγείας, στον οποίο εντάσσονται τα φαρμακευτικά συνολικά, είτε με την έννοια της βιοτεχνολογίας, είτε με την έννοια των generics.
 • Τουρισμός υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας θα είναι προτεραιότητα.
 • Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας. Νέες επενδύσεις σε ένα κρίσιμο τομέα αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, που σήμερα είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Δημιουργικές βιομηχανίες που αφορούν σε τομείς όπως είναι το ελληνικό design. Αφορά και επιχειρήσεις στο χώρο του πολιτισμού.

2. Μεταρρύθμιση του Δημοσίου

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στη μεταρρύθμιση του Δημοσίου. Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει πολλά κονδύλια, γιατί οι δράσεις αυτές, σύμφωνα με κ. Χατζηδάκη δεν χρειάζονται εξ αντικειμένου πολλά κονδύλια.

Οπως τόνισε, “ Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν περισσότερο προβλήματα οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση έτσι ώστε να είναι αρωγός η Δημόσια Διοίκηση στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Ενδεικτικοί τομείς προτεραιότητας:

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που είναι μια συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
 • Διοίκηση βάσει στόχων και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Μιλάμε για υποστηρικτική λογική από την πλευρά του ΕΣΠΑ, δηλαδή χρηματοδότηση σχετικών μελετών και ενεργειών και γι' αυτό τα κονδύλια δεν είναι και μεγάλα. Διότι επισημαίνω και πάλι ότι το κυρίαρχο εδώ είναι η πολιτική βούληση και δευτερευόντως η χρηματοδότηση,
 • Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας,
 • εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης με ψηφιοποίηση για παράδειγμα των Δικαστηρίων,
 • Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως,
 • Αναβάθμιση των ικανοτήτων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και
 • Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών υγείας. Αφορά κατασκευές, μελέτες και  αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας για αλλαγή των μοντέλων διαχείρισης της υγείας.

3. Περιβάλλον και μεταφορές

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στον τομέα περιβάλλον και μεταφορές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα. Είναι 24%. Σε σχέση, ωστόσο, με την παρούσα προγραμματική περίοδο εδώ υπάρχει μια υποχώρηση.

Όπως υποστήριξε ο Κ. Χατζηδάκης, έχει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση βασικών υποδομών. "Εδώ μιλάμε και για νέες υποδομές, αλλά μιλάμε και για ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη", αναφέροντας ενδεικτικά την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου την επέκταση του μετρό της Αθήνας, την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης, την προώθηση λιμενικών έργων και έργων αεροδρομίων, τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και δράσεις για τη φύση και τη βιοποικιλότητα βάσει των προτεραιοτήτων τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και του Υπουργείου ΠΕΚΑ.

4. «Εκπαίδευση – Κατάρτιση και Απασχόληση»

Το τέταρτο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα «Εκπαίδευση – Κατάρτιση και Απασχόληση», ένα πρόγραμμα που παίρνει το 13% των πόρων.

Ο υπουργός επισήμανε, ωστόσο, ότι για προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης, αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων, θα υπάρχει ένα σημαντικό κονδύλι και μέσω των Περιφερειών. "Οι δράσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές και θα είναι όσο περισσότερο γίνεται εμπροσθοβαρείς. Δηλαδή θα γίνει μια προσπάθεια λόγω του ότι τώρα υπάρχει η έξαρση του προβλήματος, το ταχύτερο δυνατό το ’14, το ’15, το ’16 οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν όσο πιο πολύ γίνεται στο συγκεκριμένο τομέα", τόνισε.

Ως ενδεικτικούς τομείς προτεραιότητας, ο υπουργός ανέφερε:

 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους,
 • κατάρτιση και βελτίωση δεξιοτήτων,
 • κουπόνια ανέργων,
 • πρακτική άσκηση και μαθητεία,
 • βελτίωση του πλαισίου και εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ -youth guarantee,
 • σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία- είναι ένα ειδικό πρόγραμμα 180 εκατομμυρίων.
 • "Προγράμματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς τα οποία θα συνεχιστούν χωρίς καμία αμφιβολία κι αυτό είναι δέσμευση της Κυβέρνησης, προγράμματα δια βίου μάθησης, μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τριτοβάθμια εκπαίδευση".

Σε Περιφερειακά Προγράμματα το 35% του νέου ΕΣΠΑ

Το 35% του προυπολογισμού που υπολείπεται, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, θα διατεθεί στις Περιφέρειες, στα περιφερειακά προγράμματα, τονίζοντας πως η κάθε Περιφέρεια θα έχει το δικό της πρόγραμμα.

Ξεκαθάρισε, εξάλλου, ότι ένα σημαντικό τμήμα των πόρων αυτών που θα πάνε στις Περιφέρειες θα αφορούν φυσικά σε Δήμους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, μέσω αναπτυξιακών έργων.

Επιτελική Μονάδα ΕΣΠΑ

Θα δημιουργηθεί σε κάθε Υπουργείο, η επιτελική μονάδα ΕΣΠΑ για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και δράσεων στα πλαίσια των εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα υπάρξει ουσιαστική και ριζική απλοποίηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των προγραμμάτων και υλοποίησης των έργων και επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΜΟΔ για τη στελέχωση των Φορέων Υλοποίησης.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, δημιουργείται μια νέα Επιτελική Μονάδα ΕΣΠΑ σε κάθε Υπουργείο και   τέσσερις Διαχειριστικές Αρχές (και μαζί με την τεχνική βοήθεια πέντε), με περιορισμένο και προκαθορισμένο από τους κανονισμούς ρόλο.

"Κάποιες από αυτές μπορεί να ενσωματώσουν στελέχη των σημερινών Διαχειριστικών Αρχών, κάποιες άλλες θα ενσωματώσουν άλλα στελέχη του δημοσίου, έτσι ώστε σε κάθε Υπουργείο να γίνονται δυο βασικές δουλειές.

Η πρώτη δουλειά να είναι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων και οι προτάσεις στις Διαχειριστικές Αρχές. Καμιά Διαχειριστική Αρχή προφανέστατα δε θα μπορεί να εντάξει κάποιο πρόγραμμα, εάν το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο δεν της προτείνει ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα. Στη συνέχεια οι Επιτελικές Μονάδες αυτές του ΕΣΠΑ θα έχουν την ευθύνη της υλοποίησης των προγραμμάτων σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης", υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης.

Χρονοδιαγράμματα

Η τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του γενικού πλαισίου του ΕΣΠΑ αναμένεται στο τέλος Φεβρουαρίου του 2014, υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης για να προσθέσει ότι η σταδιακή υποβολή από το Υπουργείο Ανάπτυξης των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, -των υπόλοιπων τομεακών και επιχειρησιακών- θα γίενι από το Φεβρουάριο έως το Μάρτιο του 2014.  "Υπολογίζουμε ότι στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2014 θα έχουμε και την έγκριση των προγραμμάτων" τόνισε.

Previous Σε επίπεδα-ρεκόρ ο αποπληθωρισμός
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας