Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
savvaidou katerina gg dimosion esodon F 954748268

Στοιχεία για τις καταθέσεις καλούνται να στείλουν οι τράπεζες στην εφορία

Με αναλυτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι τράπεζες αλλά και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καλούνται να στείλουν στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αναλυτικές πληροφορίες για τις τραπεζικές καταθέσεις υπό συγκεκριμένους όρους οι οποίοι καθορίζονται στην απόφαση.

Η εγκύκλιος, αποτελεί στην πραγματικότητα «οδηγία» προς τις τράπεζες προκειμένου να ξεκαθαρίσουν ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί θα πρέπει να αποσταλούν στις φορολογικές αρχές και ποιοι όχι. Ο βασικός «κανόνας» ο οποίος απορρέει και από σχετική υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί, είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ενημερώνεται για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που παρουσιάζουν κίνηση άνω των 100.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Ως κίνηση θεωρείται είτε το σύνολο των αναλήψεων είτε το σύνολο των καταθέσεων όχι όμως και το άθροισμα των συναλλαγών. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και για άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες όπως είναι:

  1. Η Τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων
  2. Τα μερίσματα
  3. Τα χαρτοφυλάκια μετοχών

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

  • Τα πιστωτικά ιδρύματα – συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων – και τα ΕΛΤΑ, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών και στη διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ηλεκτρονικές καταστάσεις με στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων ευρώ.
  • Η παροχή των στοιχείων αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. Δεν αφορά στα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες.
  • Η παροχή των στοιχείων αναφέρεται αποκλειστικά σε καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, όψεως κ.λπ.) και προθεσμίας, καθώς και σε λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται από τα ΕΛΤΑ και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και ο καθένας από τους οποίους εμφανίζει είτε ετήσιο σύνολο καθαρών χρεώσεων είτε ετήσιο σύνολο καθαρών πιστώσεων μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ. Δεν θα αθροίζεται το ποσό των χρεώσεων και των πιστώσεων μαζί προκειμένου κάποιος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο το όριο των 100.000 ευρώ να είναι επιλέξιμος για αποστολή των παραπάνω στοιχείων. Θα πρέπει ένα από τα δύο ποσά (χρεώσεις, πιστώσεις) να ξεπερνά το ανωτέρω όριο.

Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εμβάσματα από (προς) άλλες τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ, οι καταθέσεις/ αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις/ αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών, καθώς και οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ίδιου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ). Αντίθετα, αντιλογισμοί λανθασμένων καταχωρήσεων πίστωσης/χρέωσης του λογαριασμού, καθώς και ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών με κοινό δικαιούχο, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 naftemporiki.gr

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων,λαϊκών αγορών και ψυχράς ασφάλτου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας