Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Στις 23 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Τετάρτη  23-10-2013 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-10-2013 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της τριμελούς «Επιτροπής Διενέργειας Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι» και ενέργειας όλων των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων της Φάσης Β.Ι, για την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», αναδόχου Κωνσταντίνου Κούγκουλη, μέχρι την 31-12-2013.
4. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί – Κηπίνα», αναδόχου εταιρείας «R.V.R.Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», μέχρι την 31-12-2013.
5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ομαλού εκκινητή και γενικού διακόπτη ισχύος στο αντλιοστάσιο Κατσικά», προϋπολογισμού 3.690,00 €  με ΦΠΑ.
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου Ι.Μ. Σωσίνου από κεραυνό (Προμήθεια)», προϋπολογισμού 2.400,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Meat Days που διοργανώνεται στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από 2 έως 4-11-2013.
9. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ψυγείου για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
10. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αντιμετώπιση βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, βάσει της αριθμ. 88645/3599/13-9-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 27/1141/23-09-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου Τ2 και Τ3 Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Γέφυρα Τζαρή – Κούνιες», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2013.
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα (β' φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Κάλλιας και Σία Ε.Ε.».
14. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
16. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τζουμανίκα Κωνσταντίνου, στη Ν. Καρβάλη Καβάλας, για τη συμμετοχή στο  15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
17. Έγκριση για τις εκδηλώσεις εορτασμού: α) της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου, β) της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και γ) της Εθνικής Αντίστασης, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
18. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού ρέματος Γκούρας περιοχής Τύριας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δαπάνης € 11.070,00 με ΦΠΑ, του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών, ρεμάτων και αλιευτικών καταφυγίων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες» (ΚΑΠ 2013).
19. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για τον εορτασμό εθνικών επετείων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο. ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της Ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου».
22. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας,  Δωροθέας Ζαμπέλη, στα Ιωάννινα για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 29/10/2013 μέχρι και 31/10/2013, με θέμα «Διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
24. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 11-10-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 99529/3964/11-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Τζουμέρκων, Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Άρτας και Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς).
25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. στο Βοτονόσι Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
27. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου ΕΔΕ.
28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αυτογραφικών μπλόκ για έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νωπά οπωροκηπευτικά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας.
29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες παρεμβάσεις για την «Αποκατάσταση περιοχής Σπαθαραίων – Διαμόρφωση αποστραγγιστικού αύλακα», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 96551/3858/03-10-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 28/1227/04-10-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
30. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες εργασίες καθαρισμού του φράγματος Καλαμά, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 95859/3825/02-10-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 29/1262/14-10-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
31. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για το ΚΗΙ 9209 όχημα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
32. Έγκριση χορήγησης της 6ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, χωρίς αναθεώρηση, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι» (ΚΑΠ 2011), αναδόχου Απόστολου Στεφάνου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2013.
33. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στην εταιρεία «NextCom Α.Ε.», εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Άρτας, για την υλοποίηση των παραδοτέων 3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013
34. Έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», προϋπολογισμού € 4.210.000,00 με ΦΠΑ.
36. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», προϋπολογισμού € 5.100.000,00 με ΦΠΑ.
37. Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Δ. Ηγουμενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», μέχρι την 25-12-2013.
38. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ηγουμενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.».
39. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Γρηγορίου Σιαμόπουλου και Γεωργίου Συλάκου, στο Σάλτσμπουργκ και στη Βιέννη της Αυστρίας, για τεχνική επίσκεψη, στα εργοστάσια επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, ιδίας δυναμικότητας και τεχνολογίας, από 10-11-2013 μέχρι 13-11-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
40. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Αλέξανδρου Λεουσίδη, στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» το οποίο θα διεξαχθεί από 21/10/2013 μέχρι 25/10/2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης Επαρχιακής Οδού στο Τ.Δ. Βερενίκης», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
42. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως), της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής» αναδόχου εταιρείας «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ».
43. Απόφαση επί της από 11-06-2013 ένστασης της του έργου της εταιρείας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Πανηπειρωτικού κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων», κατά του από 28-05-2013 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών, που υπογράφηκε με επιφύλαξη από την ανάδοχο, την 06-06-2013.
44.  Απόφαση επί της από 09-09-2013 ένστασης του Χρήστου Μαχαιρά, αναδόχου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση ανέγερσης 6/θέσιου δημοτικού σχολείου μεταξύ Δ.Δ. Μπάφρας Νεοκαισάρειας» που στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 46894/4391/18.06.2013 πράξεως της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. ΠΕΡΊ επιστροφής της 8ης εντολής πληρωμής του έργου.
45. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό «Καλπάκι 2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
46. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
47. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Αναστασίου Γάτσιου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 14-10-2013.
48. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδών προς πτηνοτροφικές – κτηνοτροφικές μονάδες πεδινής – ημιορεινής ζώνης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 

Previous Διαγωνισμός Περιφερειακής Ενότητας Άρτας “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας