Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Στη Βουλή οι αλλαγές του ενιαίου φόρου ακινήτων

Ως προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου τουρισμού για την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών υποδομών, ήρθε στη Βουλή η τροπολογία που επιφέρει σειρά αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Στην πράξη, ανοίγει παράθυρο για διόρθωση λαθών μετά την εκκαθάριση του φόρου από την πλευρά του ιδιοκτήτη  ενώ ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών. Όπως μάλιστα αναφέρεται, ο νέος τρόπος υπολογισμού γίνεται με τον ευνοϊκότερο για τον ιδιοκτήτη τρόπο.

Με την τροπολογία, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές

1.      Ορίζεται η 16η Νοεμβρίου ως η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 για τα νομικά πρόσωπα που δήλωσαν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους την 1η Ιανουαρίου 2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστυικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
 2.     Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα, αρχίζει εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.
 3.     Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα οριζόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014 (σ.σ η τωρινή ημερομηνία ήταν μέχρι 31 Μαίου 2014) υποβάλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2014 (σήμερα η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι 30 Ιουνίου 2014)
 4.     Οι διατάξεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων, δεν εφαρμόζονται σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται μέχρι και την 30/11/2014 για τη διόρθωση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013 εκτός αν προκύπτει φόρος προς επιστροφή
 5.     Σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών προσώπων επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

  •  Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου, για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη ο ΣΑΟ που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων, ανεξάρτητα από το συντελεστή δόμησης της περιοχής
  •  Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές ΣΑΟ και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, λαμβάνεται η μικρότερη τιμή ΣΑΟ.
  •  Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011 στις οποίες δεν υπάρχουν τιμές ΣΑΟ, ως ΣΑΟ λαμβάνεται η τιμή 0,6
  •  Η αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται ειδικά κτίσματα, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας δημοστικής ενότητας ή δήμου ή περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας
  •  Για τη φορολογητέα αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται άλλα κτίσματα, συνυπολογίζονται και ο συντελεστής οικοπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1
  •  Ορίζεται σε 0,65 ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αποθηκών που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων

6.      Ορίζεται ως χρόνος έναρξης επιβολής των τόκων και προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, η επόμενης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.
7.      Με την τροπολογία διευκρινίζεται ποιες τιμές ζώνης (για κτίσματα) και ποιες τιμές εκκίνησης και συντελεστές οικοπέδου και αξιοποίησης οικοπέδου (προκειμένου για οικόπεδα) λαμβάνονται υπόψη εάν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιοι ούτω στη δημοτική ενότητα ούτε στο δήμο ούτε στην οικεία περιφερειακή ενότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της περιφέρειας
8.      Προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για τα κληρονομιαία ακίνητα, αρχίζει εντός τριάντα ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς 
9.      Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα ειδικά για το έτος 2014 να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι 30/11/2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής προκύπτει μείωση του φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης. Εάν μετά την υποβολή της τροποιητικής δήλωσης, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 30-11-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάρισή της πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της φορολογικής διοίκησης εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα εσόδων
10.   Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ και τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν την 6ηξ Ιουνίου 2014 είναι ισχυρά
11.   Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών αντί του γ.γ δημοσίων εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία καταβολής του με μετρητά.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δέκα ανατροπές στην ασφάλιση αυτοκινήτων – Σε 10 ημέρες η πληρωμή των ζημιών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας