Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
vouli ktirio F700524157

Σειρά φορολογικών, οικονομικών, ασφαλιστικών κ.ά. ρυθμίσεων περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στις 17/12/2020 στη Βουλή

Σειρά ρυθμίσεων, σχεδόν όλων των υπουργείων, μεταξύ άλλων μειώσεις ΦΠΑ, παράταση απόσυρσης ταμειακών μηχανών, παράταση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, πρόστιμα Ε9, νέα μέτρα στήριξης ναυτικών, καλλιτεχνών, μεταφορών και άλλες διατάξεις, περιλαμβάνονται Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 18/12/2020 στη Βουλή.

Ειδικότερα, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι παρακάτω ρυθμίσεις :

– Εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις  Ε9 για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2010 έως 2020 χωρίς επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ έως ότου λήξει η κτηματογράφιση της χωράς (εκτιμάται για το 2024-2025).  “Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α’ 179). Όσον αφορά πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί, αυτά δεν διαγράφονται αλλά και πρόστιμα

Διαγραφή προστίμων τα οποία είχαν επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014 την περίοδο απο 21 έως 25 Ιανουαρίου 2016. Αυτό προβλέπει διάταξη νόμου του υπουργείου οικονομικών η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόστιμα είχαν επιβληθεί σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίοι είχαν υποβάλει στο συγκεκριμένο διάστημα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις κάνοντας χρήση σιωπηρής παράτασης που είχε δοθεί τότε, η οποία όμως δεν κυρώθηκε ποτέ νομοθετικά.

–  Δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων – πελατών τους (άρθρο 69).

-Δυνατότητα απόσυρσης ταμειακών μηχανών  χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021.

-Ρύθμιση των επιπλέον ποσών δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων που προέκυψαν μετά τη δήλωση των λεγόμενων αδήλωτων τετραγωνικών σε 24 δόσεις και ρύθμιση οφελών προς τους δήμους σε έως 120 δόσεις.

Για την πρώτη περίπτωση προβλέπεται ότι τα επιπλέον ποσά φόρων, τελών και εισφορών προς τους δήμους (αναδρομικά για όλο το 2020) που προέκυψαν από τις δηλώσεις των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, θα μπορούν να εξοφληθούν σε 24 αντί για 10 μηνιαίες δόσεις, μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος των ετών 2021 και 2022. Οι δόσεις θα είναι ισόποσες με ελάχιστο όριο (πλην της τελευταίας) τα 10 ευρώ για ιδιώτες και τα 50 ευρώ για επιχειρήσεις. Για αυτήν τη ρύθμιση δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά χρέη προς τους δήμους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Με τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα μείωσης των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Η απαλλαγή, μάλιστα, είναι πλήρης εάν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ. Εάν εξοφληθούν από δύο έως 12 δόσεις η απαλλαγή είναι κατά 90%, από 13 έως 48 δόσεις οι διάφορες προσαυξήσεις μειώνονται κατά 80%, από 49 έως 72 δόσεις κατά 70% και από 73 έως 120 δόσεις η απαλλαγή είναι της τάξης του 60%.
Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που τελούν σε αναστολή, έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή δεν έχουν βεβαιωθεί διότι εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση.
Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη -ιδιώτη ή επιχείρησης- στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από την 1η Μαρτίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2021.
Οι δόσεις καταβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, είναι μηνιαίες και ισόποσες (εκτός από την τελευταία) και δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 20 ευρώ για ιδιώτες και 50 ευρώ για επιχειρήσεις.
Εάν η οφειλή δεν εξοφληθεί εφάπαξ αλλά με δόσεις, τότε η πρώτη δόση πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται. Κατάργηση της ρύθμισης θα υπάρξει και εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για πάνω από τρεις μήνες ή δεν υποβάλλει προς τον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων και το τέλος παρεπιδημούντων ή υποβάλει ψευδή στοιχεία για να ενταχθεί στη ρύθμιση.

– Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 και σε συναφείς υπηρεσίες

– Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους (αυτοκίνητα)
Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%

· Ρυθμίσεις για ασφαλιστικές – αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών

Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων. Προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, η δυνατότητα παροχής, ως ανεκχώρητης και ακατάσχετης, επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους για τη διανομή τους, κατά τα ειδικώς οριζόμενα (άρθρο 66).

Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παρατείνεται, από τη λήξη τους, η ισχύς διατάξεων αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:

έως την 31η.03.2021 η δυνατότητα διενέργειας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠ.ΑΝ.Ε.), προμηθειών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν.4412 /2016, για την ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας με τους καταναλωτές,

έως την 31η.03.2021, η επιβολή περιορισμών στην πώληση αγαθών, η μεταβολή του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων κλπ. (άρθρο 70)

– Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ////Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α’ 790) Άρθρο 8

Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α’ 790). Δύναται να ορίζεται, με υ.α. και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων, που λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 19 (άρθρο 72).

Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εκκαθάρισης και απονομής των συντάξεων συμβάλλοντας εποικοδομητικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής μέσα από την απασχόληση πρώην υπαλλήλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με πολυετή εμπειρία (άρθρο 80).

-Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 (άρθρο 82).

Παρατείνεται μέχρι την 31η. 12,2020 η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε περίπτωση επανένταξης, σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, πληγέντων από την πανδημία, οι οποίοι την απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου έως και Οκτωβρίου 2020 και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και της δυνατότητας επανακαθορισμού του ανωτέρω χρονικού διαστήματος απώλειας της ρύθμισης για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ης.6,2021

-. Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013.

Παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες, το σύνολο των επιμέρους προθεσμιών της διαδικασίας που ακολουθείται για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 (άρθρο 83).

-Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28.2.2021.

Παρατείνεται έως 28.2.2021, από 31.12.2020 που ισχύει σήμερα, η εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την αναπλήρωση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, της διαφοράς που υπολείπεται των καταβαλλόμενων αποδοχών, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Στο πλαίσιο του ανωτέρω μηχανισμού καταβάλλεται, πλην της αναλογίας του επιδόματος αδείας και Χριστουγέννων έτους 2020 που ήδη προβλέπονται και αναλογία επιδόματος Πάσχα 2021 (άρθρο 85).

-Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ. Παρατείνεται έως την 28η.2.2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, η ασφαλιστική ικανότητα αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον τ. Ο.Γ.Α., που τυχόν βαρύνονται με χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους για τα έτη 2017, 2018 και 2019, (άρθρο 87)

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα. Προστίθενται, ειδικώς για το έτος 2020, και οι απασχολούμενοι σε άλλα εποχιακά επαγγέλματα (αφορά μόνο όσους απασχολούνται σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα), στους δικαιούχους χορήγησης του τακτικού επιδόματος ανεργίας, εφόσον πληρούν την εξαιρετική προϋπόθεση της ασφάλισης των πενήντα (50) ημερών στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 89).

Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών. Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης και διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Αστικού Κώδικα ή άλλων ν.π.ι.δ. εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων, καθώς και η λήψη των σχετικών αποφάσεων των Γ.Σ. με τη χρήση ψηφιακών μέσων (άρθρο 91).

– Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού.

Επεκτείνεται για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο ενεστώτος έτους η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση ειδικού σκοπού, και στους οριζόμενους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ως άνω προσώπων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  (άρθρο 94)

­Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση του διακριτικού τίτλου των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.4582/2018 (άρθρο 105). Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει τον διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), κατά περίπτωση, έως τις 31.3.2021.».

-Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών.

1. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ύψος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 87168/7.11.2020 (Β’4901)».

Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 118).

Επισυνάπτεται το ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Σχετικά Αρχεία:

Previous Στις 23/12 λήγει η λειτουργία της πλατφόρμας για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικών στον τουρισμό και επισιτισμό
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας