Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
eforia xartia2 F 1350025989

Σε ποιες περιπτώσεις «κλειδώνουν» οι ΑΦΜ

Στοιχεία που υποδηλώνουν φοροδιαφυγή ή ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί δραστηριότητα, οδηγούν τις φορολογικές αρχές στην αναστολή της χρήσης του ΑΦΜ του υπόχρεου για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Της αναστολής χρήσης του ΑΦΜ προηγείται βέβαια ενημέρωση του φορολογούμενου με e-mail, ενώ του δίνεται περιθώριο δέκα ημερών να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.

Επισημαίνεται ότι ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΓΔΕ (ΠΟΛ.1200/2015) η Φορολογική Διοίκηση αναστέλλει τη χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στις περιπτώσεις που:

α) υφίστανται στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή. Ως στοιχεία τέτοια νοούνται:

i. η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, επί ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε,

ii. η υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ επί ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση ΦΠΑ για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό,

iii. η διαπίστωση μετά από επιτόπιο έλεγχο και έρευνα αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ότι ο φορολογούμενος δεν βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων,

iv. η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’ 26.07.2013),

v. η διαπίστωση ότι ο ΑΦΜ/ΦΠΑ μη εγκατεστημένου κοινοτικού υποκείμενου, στον οποίο έχει χορηγηθεί ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ στη χώρα μας έχει καταστεί μη έγκυρος, λόγω του ότι έχει κριθεί «εξαφανισμένος έμπορος» στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε μέσω της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. είτε από κάθε άλλη πληροφορία που προέρχεται από τα κοινοτικά Δίκτυα Ανταλλαγής Δεδομένων,

vi. η άρνηση του φορολογούμενου να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

β) ΑΦΜ για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται από τη Φορολογική Διοίκηση «απενεργοποιημένος» και φέρει τη σχετική ένδειξη στο Υποσύστημα Μητρώου των Φορολογουμένων.

Previous ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας