Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Το Νομοσχέδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, προωθεί απλούστευση διαδικασιών και ρύθμιση νομικών ζητημάτων με βάση:

  • του ειδικού χωροταξικού πλαισίου
  • τις κατευθύνσεις της υπεύθυνης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης
    και σε συμφωνία:
  • με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
  • με την εφαρμοζόμενη πολιτική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας της χώρας μας

Κεντρικός άξονας του Νομοσχεδίου είναι το Θαλάσσιο και Παράκτιο περιβάλλον καθώς και η σχέση της δραστηριότητας με άλλες χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης.

Πιο συγκεκριμένα, προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας σε μια περιοχή είναι η τεκμηρίωση ότι η παράκτια ζώνη αξιοποιείται πληρέστερα με την εγκατάσταση – συγκριτικά με άλλες χρήσεις-, ενώ θα εξασφαλίζεται η αρμονική συνύπαρξη της εγκατάστασης με τις λοιπές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, με το παρόν Νομοσχέδιο:

1. Καθορίζονται για πρώτη φορά οι προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ).
2. Συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.Υ.Δ.), με ρόλο γνωμοδοτικό επί θεμάτων πολιτικής και του κλάδου.
3. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
4. Θεσμοθετείται η υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των υδατοκαλλιεργειών.
5. Καθορίζονται οι όροι για την παραχώρηση σε Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), προωθούνται έτσι μεθοδικά οι Ζώνες Υδατοκαλλιέργειας
6. Καθορίζονται οι όροι παραχώρησης / μίσθωσης από το Δημόσιο υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας:
(α) με απευθείας μίσθωση,
(β) με μίσθωση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού και
(γ) δωρεάν / χωρίς αντάλλαγμα και
προβλέπεται επίσης δυνατότητα αναμίσθωσης των εκτάσεων αυτών.

Previous Έγκριση των επενδυτικών προτάσεων του ΕΠΑΛ 2007-2013 στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας