Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ – 111ΠΜ Νέας Αγχιάλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠEE) υπ’ αριθμ.10/23 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Ιχθυηρών (Ψαριών) προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας.

Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά προμήθεια διάρκειας έξι (6) μηνών, με σταθερό ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης καθαρής τιμής του  Δελτίου  Τιμών Θεσσαλίας (εκδίδεται από το Τμ. Εμπορίου της Περιφέρειας κάθε τέλος του μήνα).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με  ΑΔΑ:6Ι0Ω6-Ω2Π, και ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ:23PROC013312762.

Προς διευκόλυνση τυχόν ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  σε επεξεργάσιμη μορφή (word), και το τελευταίο Δ.Τ. Θεσσαλίας.

Πρόσκληση

Δελτίο Τιμών Θεσσαλίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Previous ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ(ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ.)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας