Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας

Έως το προσεχές Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014, θα παραμείνει ανοικτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή έξι (6) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας.

Η Πρόσκληση αυτή υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου INNOVA ΝΕΤ – International Centre of Competences for Innovation in the Mediterranean Countries (Διεθνές Κέντρο Εφαρμοσμένης Γνώσης για Καινοτομία στις Μεσογειακές Χώρες) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την επιλογή  και υλοποίηση δράσεων μεταφοράς καινοτομίας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και εντάσσεται στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 6 (ΠΕ6): Εργαστήριο Γνώσης για ΜμΕ, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συμβουλευτική και καθοδήγηση για τη σωστή υλοποίηση έξι (6) σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας σε ισάριθμες επιχειρήσεις που θα επιλεγούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας μπορούν να υποβάλλουν ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στις περιοχές υλοποίησης του Έργου INNOVA ΝΕΤ, δηλαδή στην Περιφέρεια Ηπείρου,  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Περιφέρεια Απουλίας (Ιταλία), και των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους τέσσερεις στρατηγικούς τομείς στους οποίους επικεντρώνονται και γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται οι δράσεις του Έργου:

  • Ενέργεια & Περιβάλλον,
  • Πολιτιστική Κληρονομιά & Τουρισμός,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών για τις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ),
  • Αγροτοβιομηχανία, Μεσογειακή Διατροφή & Δίαιτα.

Το έντυπο της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Έργου www.innovanet.eu


 


Previous Απλοποίηση διαδικασιών επαλήθευσης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου στο πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ/ΠΕΠ”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας