Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
taxi fillelinon F 710230623

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12, για την ΠΕ Άρτας & για το έτος 2017

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-
2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) Οργανισμός της
Περιφέρειας Ηπείρου
3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) « Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών , Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία καθορίσθηκαν οι έδρες- διοικητικές μονάδες ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (Α82) στην περιφέρεια Ηπείρου
5. Το με αριθμ. πρωτοκόλλου 5216/2/24-1-2017 έγγραφο του γενικού Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 31-3-2017.

Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ.β περ.ββ του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α’) και την υπ. αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ /2393/Β/28-8-2012) απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας.

http://www.peartas.gov.gr/diakirikseis/taxi2017.pdf

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας (Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, τηλ.: 26813 63612).

Previous ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας