Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων : Περίληψη διακήρυξης σίτισης αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 77400000-4.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 186802) μέχρι την 30-03-2023 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Επιστολή Επιμελητηρίου Άρτας με θέμα:  Ένταξη Κέντρων Ξένων Γλωσσών στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας   «Ελλάδα 2.0»                
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας