Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ekdilosi epanek vourgareli golomazos F 1402571384

Παρουσίαση της δράσης του ΕΠΑνΕΚ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” στο Βουργαρέλι

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” συνδιοργάνωσαν, την Τετάρτη το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι, το Επιμελητήριο Άρτας με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελλοπονήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Γιάννης Γκολομάζος ο οποίος παρότρυνε τους παρευρισκόμενους να μη φοβηθούν και να επενδύσουν. Όπως είπε, «Κάθε νέα επένδυση δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την περιοχή μας. Η Άρτα δεν πρέπει να χάσει άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις. Να μη χαθεί κι αυτό το πακέτο. Πρέπει να τολμήσουμε και να επενδύσουμε. Καμιά δουλειά δεν είναι εύκολη. Συνεργαστείτε μεταξύ σας και τολμήστε».

Στη συνέχεια το στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Ανδρέας Κοντόγεωργας παρουσίασε τη δράση του ΕΠανΕΚ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και απάντησε σε ερωτήματα του κοινού.

Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες στην πρώτη κατηγορία είναιΕπιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και στη δεύτερη κατηγορίαΕπιχειρήσεις/Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης, ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

  1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
  2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
  3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
  4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ίδιου καταλύματος (σήμα λειτουργίας) στις περιπτώσεις όπου:

α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας λόγω παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή

β) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας, έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι κτιριακές της υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε νέα επιχείρηση (ΑΦΜ) που θα συσταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δράσης.

Η διακοπή του σήματος λειτουργίας και για τις δύο ως άνω υπο-περιπτώσεις θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον (τρεις) 3 μήνες πριν από την ημερομηνία της προκήρυξης της Δράσης.

Ο προϋπολογισμός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι από 25.000 € έως 400.000 € . Αιτούμενος προϋπολογισμός μεγαλύτερος των 400.000,00€ θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου, ενώ

επενδυτικό σχέδιο με αιτούμενο προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00 € κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% της επένδυσης, ενώ φτάνει το 50% εάν προσλάβουν νέο προσωπικό και αμείβεται τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού (εξαιρούνται σύζυγοι, συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης).

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού)  και ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίε,ς αλλά εντάσσονται στο Παράρτημα ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)).

Η υλοποίηση της δράση θα πρέπει να γίνει εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να γίνει από 18/12/2017 έως 28/03/2018, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.

Previous Γρ. ΟΕΥ Χάγης: Kατάλογος με διεθνείς και τοπικές Εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ολλανδία κατά την διάρκεια του 2018
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας