Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Π.Ε. Άρτας: Από τις 10/9 η έναρξη συγκομιδής πρώιμων ποικιλιών ακτινιδίων

Η 10η Σεπτεμβρίου 2014 ορίστηκε από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Άρτας ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής πρωίμων ποικιλιών ακτινιδίων (Summerkiwi, Soreli).

Σύμφωνα με την απόφαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας οι συνναλλασσόμενοι έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

Οι παραγωγοί με ευθύνη τους μπορούν να προβαίνουν στη συγκομιδή των ακτινιδίων μετά την παραπάνω ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι τα ακτινίδια έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης (τουλάχιστον 6,2ο Brixή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία).

Οι  υπεύθυνοι   για   τη  συγκομιδή  των   ακτινιδίων,  ένα εικοσιτετράωρο πριν τη συγκομιδή συμπληρώνουν  υπεύθυνη   δήλωση, στη  οποία  αναφέρουν την   ημερομηνία   συγκομιδής  τους,  την  τοποθεσία  της  καλλιέργειας,  καθώς  και την   ποσότητα  που  πρόκειται  να  συγκομίσουν. Η υπεύθυνη   δήλωση   κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας.

Οι τυποποιητές-συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων όταν αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά τουλάχιστον 6,20 Brixή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής-εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον  9,50 Brix.

Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από την με αριθ. 257543/2003 ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Άρτας, θα διενεργεί τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης- συσκευασίας των ακτινιδίων στα τυποποιητήρια-συσκευαστήρια της περιοχής ευθύνης της, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,20 Brixή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, οι αντίστοιχες παρτίδες είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχοντος φορέα, είτε εξασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες  Επιτροπές Επιβολής Κυρώσεων, σύμφωνα με την με αριθ. 313312/25-1-1994 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισυνάπτεται η ΑΠΟΦΑΣΗ.

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πρώτη διεξαγωγή της Texworld Istanbul 4 έως 6 Νοεμβρίου 2014
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας