Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
erevno dhmiourgo kainotomo  F2098174249

Οριζόντια παράταση για τα ενταγμένα έργα της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Παρατείνεται έως και 12 μήνες η διάρκεια υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, που δημοσιεύεται στην  ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση, παρατείνεται η χρονική διάρκεια υλοποίησης για όλα τα ενταγμένα έργα που περιλαμβάνονται στην με ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5069/29.10.2020 (20η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΑΔΑ: 6ΚΡ246ΜΤΛΡ-34Α),  αυτοδίκαια και χωρίς αίτημα των δικαιούχων και δίνεται δυνατότητα ολοκλήρωσης έως και 12 μήνες μετά την οριζόμενη σε αυτήν ημερομηνία λήξης.

Διευκρινίζεται ότι ουδείς δικαιούχος κωλύεται να ολοκληρώσει το έργο εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος ή σε επιπρόσθετο διάστημα βραχύτερο του πρόσθετου δωδεκαμήνου.

Όσοι όμως κάνουν χρήση της ευεργετικής προθεσμίας παράτασης υποχρεούνται το αργότερο με την υποβολή αιτήματος τελικής επαλήθευσης να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης με καταλλήλως διαμορφωμένο το τεχνικό παράρτημα των έργων τους και αντίστοιχα , αν απαιτείται με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων τους, να παρατείνουν ανάλογα τις τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που έχουν καταθέσει στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται

α) στα έργα για τα οποία έχουν υποβληθεί τελικά αιτήματα επαλήθευσης,

β) σε όσα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και

γ) σε όσα έργα έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Ανάκλησης χρηματοδότησης.

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αναλαμβάνει να αποτυπωθεί ο νέος χρόνος ολοκλήρωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην Απόφαση Ένταξης των εν λόγω έργων στο ΟΠΣ.

Επισυνάπτεται η ΑΠΟΦΑΣΗ “Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών”

Σχετικά Αρχεία:

Previous Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων καθαριότητας.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας