Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Ολοκληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία των Συνεντεύξεων του προγράμματος ΤοπΣΑ

Συνεχίζεται από τα στελέχη του Φορέα Συμβουλευτικής, η διαδικασία των Συνεντεύξεων των αιτούντων – ενδιαφερομένων, για τα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Απασχόληση Νομού Άρτας».

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα οπότε και θα καταρτιστεί ένας κατάλογος με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στην Πράξη και θα γίνει αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις.

Η οριστική επιλογή ωφελουμένων θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Επιλογής με βάση σταθμισμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης σε συνδυασμό α) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών β) την διαδικασία ατομικής συνέντευξης.

Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων αφορούν δυο γενικές κατηγορίες και έχουν ως εξής:

Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής: Χρόνος Ανεργίας / Εκπαίδευση / Επαγγελματική εμπειρία / Οικογενειακό εισόδημα / Οικογενειακή κατάσταση.

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου

 

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής: Ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη βάσει συνέντευξης

 Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου.

Κατά τη διαδικασία της επιλογής η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί δέσμευση και η ισότητα μεταξύ όλων των ωφελουμένων με αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού θα είναι δεδομένη.

Θα γίνει προσπάθεια ώστε από το σύνολο των επιλεγέντων:

α) οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου να είναι το 60% του συνόλου των ωφελούμενων (24 άτομα) &

β) οι ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) να είναι το 40% του συνόλου των ωφελούμενων (16 άτομα).

Τέλος, θα ενημερωθεί το σύνολο των απορριφθέντων υποψηφίων.

 

Previous Υπ. ΟΙΚ: Διευκρινήσεις για τις υποβολές μισθωτηρίων από τους αγρότες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας