Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Οι 4 νέες ΔΡΑΣΕΙΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο Άρτας ενημερώνει τα μέλη του πως εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις τεσσάρων δράσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τις εξής δράσεις:

1) «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» γεννημένων πριν το 1991 συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτικές προτάσεις θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000-25.000 ευρώ και η χρηματοδότηση αφορά το 100% της επένδυσης. Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς της ειδικότητάς τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

2) «Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ και αφορά επενδύσεις έως 60.000 ευρώ για το 100% της επένδυσης. Το Πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 στους τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές & δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υγεία-Φάρμακα, Υλικά-Κατασκευές.

3) «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές», προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 15.000 – 200.000 ευρώ. Αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

4) «Ενίσχυση των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων  για των εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, αφορά επενδύσεις από 15.000-150.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση έως 700 επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Επισυνάπτονται οι ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.

Previous Ο σχεδιασμός για τις υποχρεωτικές συναλλαγές με κάρτα – Η απόφαση
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας