Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Μεγάλη η ανταπόκριση για τα ΤοπΣΑ Ν. Άρτας – Υποβλήθηκαν 124 αιτήσεις

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Απασχόληση Νομού Άρτας». Συνολικά υποβλήθηκαν 124 αιτήσεις από ανέργους, νέους επιστήμονες και αγρότες.

Θα ακολουθήσει άμεσα επεξεργασία των αιτήσεων και απόρριψη όσων δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένες και υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.

Στη συνέχεια οι αιτούντες ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη στα στελέχη της Συμβουλευτικής του Φορέα Συμβουλευτικής.

Η συνέντευξη αφενός θα διευκρινίζει, θα πιστοποιεί και θα συμπληρώνει στοιχεία, που έχουν ήδη καταγραφεί στην αίτηση του υποψηφίου και αφετέρου θα αποσαφηνίζει τις επιθυμίες, τις ιδιαίτερες ανάγκες του και τις δυνατότητές του, ώστε να διασφαλιστεί ολοκληρωμένα η γενική εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων, θα καταρτιστεί ένας κατάλογος με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στην Πράξη και θα γίνει αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις.

Η οριστική επιλογή ωφελουμένων θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Επιλογής με βάση σταθμισμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης σε συνδυασμό α) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών β) την διαδικασία ατομικής συνέντευξης.

Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων αφορούν δυο γενικές κατηγορίες και έχουν ως εξής:

Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής: Χρόνος Ανεργίας / Εκπαίδευση / Επαγγελματική εμπειρία / Οικογενειακό εισόδημα / Οικογενειακή κατάσταση.

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής: Ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη βάσει συνέντευξης

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου.

Κατά τη διαδικασία της επιλογής η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί δέσμευση και η ισότητα μεταξύ όλων των ωφελουμένων με αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού θα είναι δεδομένη.

Θα γίνει προσπάθεια ώστε από το σύνολο των επιλεγέντων:

α) οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου να είναι το 60% του συνόλου των ωφελούμενων (24 άτομα) &

β) οι ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) να είναι το 40% του συνόλου των ωφελούμενων (16 άτομα).

Τέλος, θα ενημερωθεί το σύνολο των απορριφθέντων υποψηφίων.

Previous Ηλεκτρονικά κάθε μήνα η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων από τις επιχειρήσεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας