Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
savvaidou katerina gg dimosion esodon F 954748268

Με 4 κριτήρια η άμεση επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

Αμεση επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές και άλλες επιχειρήσεις αλλά με βάση τέσσερα αυστηρά κριτήρια που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εντάσσονται στον κατάλογο αυτών που δικαιούνται να λάβουν άμεσα, χωρίς έλεγχο, τις επιστροφές ΦΠΑ που έχουν ζητήσει θα είναι κατά προτεραιότητα όσες πραγματοποιούν σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τους πράξεις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ ή πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, εφόσον:

• Εχουν υποβάλει εμπρόθεσμα όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ, όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και όλες τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

• Δεν βαρύνονται με παραβάσεις φοροδιαφυγής

• Εχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους, με τα ευρήματα των ελέγχων να υποδεικνύουν αποκλίσεις μικρότερες του 5% ανάμεσα στα αιτούμενα ποσά επιστροφής και τα τελικά ποσά που αποδόθηκαν.

• Εχουν τακτοποιήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Νέο σύστημα απόδοσης ΦΠΑ 
Την ίδια ώρα παραμένει, για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, το πρόβλημα της υποχρέωσης να καταβάλουν στο Δημόσιο ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει ακόμη και μετά την ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την απόφαση της κ. Σαββαΐδου, στις περιπτώσεις εξόφλησης τιμολογίων με επιταγές, ο ΦΠΑ θα γίνεται άμεσα απαιτητός από το Δημόσιο από τη στιγμή που ο υπόχρεος θα λαμβάνει την επιταγή από τον πελάτη του. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συναλλαγές γίνονται με μεταχρονολογημένες επιταγές, δηλαδή με επιταγές που αναγράφουν ημερομηνία εξόφλησης πολλούς μήνες μετά την ημερομηνία εγχείρισης της επιταγής.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρηματίες που θα παραλαμβάνουν τις μεταχρονολογημένες επιταγές θα πρέπει να πληρώνουν άμεσα τον ΦΠΑ, τον οποίον όμως θα εισπράξουν από τους πελάτες τους πολλούς μήνες μετά. Οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 500.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν στο νέο ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ, το οποίο ενεργοποιήθηκε από την 1η Οκτωβρίου με μια απλή ηλεκτρονική αίτηση στο Taxisnet. Η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των προσεχών ημερών στο σύστημα TΑΧΙSNET. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, για την πρώτη εφαρμογή του νέου μέτρου, έως τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Σαββαΐδου:

1. Για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς, ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η αντιπαροχή. Για την εφαρμογή του καθεστώτος ως είσπραξη νοούνται όλοι οι τρόποι πληρωμής (μετρητά, επιταγές, ταχυδρομικές επιταγές, εμβάσματα, πιστωτικές κάρτες, συμψηφισμός ή εκχώρηση απαιτήσεων, πληρωμές σε είδος, πάγιες εντολές κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται επαρκώς η πραγματοποίησή τους.

2. Στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής πριν από την πραγματοποίηση φορολογητέας συναλλαγής ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η προκαταβολή. Κατά τον ίδιο χρόνο υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται η επιταγή. Σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά τον χρόνο που σφραγίστηκε η επιταγή.

4. Κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο υφίσταται και το δικαίωμα έκπτωσης για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στον φόρο όσο και για τον υποκείμενο που δεν εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από υποκείμενους στον φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.

5. Ως χρόνος πραγματοποίησης της είσπραξης ή πληρωμής θεωρείται η ημερομηνία που φέρει το παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής ή σε περίπτωση μη ύπαρξης παραστατικού, η ημερομηνία πίστωσης της είσπραξης ή πληρωμής στα βιβλία των συμβαλλομένων, η οποία πρέπει να είναι ταυτόσημη και για τους δύο συμβαλλόμενους.

6. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της είσπραξης/πληρωμής δεν πιστοποιούνται με σαφήνεια τα φορολογικά στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξοφλούνται τα αρχαιότερα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.

7. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ, το ποσό της πληρωμής εξοφλεί κατά προτεραιότητα το μέρος του τιμολογίου που αφορά στην αξία και στον φόρο του μεγαλύτερου συντελεστή.

Με απλή αίτηση
Οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 500.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν στο νέο ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ, το οποίο ενεργοποιήθηκε από την 1η Οκτωβρίου με μια απλή ηλεκτρονική αίτηση στο Taxisnet.

Εως 20 Οκτωβρίου
Η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των προσεχών ημερών στο σύστημα TΑΧΙSNET. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, για την πρώτη εφαρμογή του νέου μέτρου, έως τις 20 Οκτωβρίου.

Previous Αικ. Σαββαΐδου: Χωρίς τέλος επιτηδεύματος όσοι έχουν μηδενικά έσοδα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας