Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

KEEE:Επτά οι βασικές προτάσεις παρουσίασε ο Κ. Μίχαλος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στην ανάγκη επίτευξης μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας, μιας συμφωνίας που θα βασίζεται στη σημερινή πραγματικότητα της οικονομίας μας, η οποία αποτελεί καίριας σημασίας ζητούμενο, κατέληξε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε έκτακτη συνεδρίασή της στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ συζητήθηκαν, ακόμη, διεξοδικά τα θέματα που αφορούν στον νόμο 4314/2014 περί τροποποίησης της νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της επιμελητηριακής νομοθεσίας, καθώς και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του νόμου αυτού. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι πολιτικές που προτίθεται να ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση για τηναναστροφή της ύφεσης, την επιστροφή στην ανάπτυξη με στόχο την παραγωγή πλούτου και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της χώρας επεσήμαναν ότι η επιλογή και η εφαρμογή των βέλτιστων πολιτικών για την προώθηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μία εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για την πορεία της χώρας, καθιστά το έργο που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση ιδιαίτερα δύσκολο. Για το λόγο αυτό, ο επιχειρηματικός κόσμος ευελπιστεί ότι η νέα διαπραγμάτευση στην οποία προβαίνει η κυβέρνηση θα έχει επιτυχή κατάληξη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, η θέση της χώρας θα καταστεί εξαιρετικά δυσχερής.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε ότι: «Το πραγματικό διακύβευμα για την αγορά είναι το πώς θα δημιουργηθούν ξανά στην Ελλάδα συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα επανειλημμένα έχει υποβάλει υπομνήματα με τις θέσεις και τις απόψεις της που στοχεύουν στην αναστροφή της ύφεσης, στην επιστροφή στην ανάπτυξη με στόχο την παραγωγή πλούτου, αλλά και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι ο τροφοδότης της απασχόλησης, καθώς οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν τη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων εργασίας. Και μόνο με το σκεπτικό αυτό, η κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον πάνω από τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας να άρει τα αντικίνητρα και να θεσπίσει κίνητρα για την επιβίωση των υπαρχόντων, αλλά και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε εργαζόμενοι.»

Στη συνέχεια ο κ. Μίχαλος παρουσίασε τις θέσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας, όπως έχουν κατ’ επανάληψη διατυπωθεί, και αφορούν στην:

– Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και στο κράτος. Όχι ως απαιτήσεις των δανειστών που πρέπει να ικανοποιηθούν, με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος. Αλλά ως μια εθνική αναγκαιότητα, με σκοπό τη θεμελίωση μιας σύγχρονης, παραγωγικής, ανταγωνιστικής οικονομίας.

– Διαμόρφωση σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό και σαφείς προτεραιότητες. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με τη δημιουργία νέων, καινοτόμων βιομηχανιών, για την παραγωγή, ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής των μονάδων του παραδοσιακού βιομηχανικού χώρου, ώστε η ανταγωνιστικότητά τους να μη στηρίζεται αποκλειστικά στον παράγοντα του κόστους. Λειτουργική σύζευξη της γεωργικής παραγωγής, με τη βιομηχανία τροφίμων.

– Απλό, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα. Με συντελεστή 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρόσωπα, αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ως προς τα πρόστιμα και τους ελέγχους, σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως 25.000 ευρώ και ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων.

– Τολμηρό πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και θέσπιση κινήτρων προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύνδεση αποτελεσμάτων με μείωση των φορολογικών συντελεστών.

– Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση μηχανισμών όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, προγράμματα δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους, start-up funds σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η αγροτική παραγωγή κτλ.

– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής. Αποφασιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για τη μείωση του κόστους της ενέργειας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του κόστους ίδρυσης επιχειρήσεων. Δημιουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων.

– Στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επέκταση προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και παροχής εγγυήσεων, για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Εξαγωγών – Εισαγωγών, στα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων του εξωτερικού. Παροχή ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας, για την άσκηση εξωστρεφούς δραστηριότητας

Επίσπευση της διοικητικής μεταρρύθμισης, με προτεραιότητες τη μείωση του αριθμού των δημοσίων φορέων, τη διαμόρφωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας, τη διαμόρφωση σοβαρού συστήματος αξιολόγησης,  με κίνητρα και μηχανισμούς επιβράβευσης και προσέλκυσης των αρίστων.

Previous Τελεσίγραφο Eurogroup στην Αθήνα: «Ζητήστε παράταση μέχρι την Παρασκευή – Δεν υπάρχει εναλλακτική και χρόνος»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας