Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
interreg F2139266496

Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020: 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA», που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας, μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. 

Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα και τέσσερις (4) αλβανικές περιφέρειες και είναι αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ). 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες: 

1. Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών·

2. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα: 

  • Βιώσιμη διαχείριση περισσότερων υδατικών πόρων.
  • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στον δημόσιο τομέα.
  • Βελτιωμένη διασυνοριακή ετοιμότητα για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
  • Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού.
  • Βελτίωση της διασυνοριακής δυναμικότητας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

The Terms of Reference are available for dowload here »

The Application Package is available for download here » (.rar file) 

Previous Από τον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει η πληρωμή του φόρου εισοδήματος
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας