Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση σχεδίων καινοτομίας σε ΜμΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις » του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»η οποία ),προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για τη δωρεάν παροχή υποστήριξης όσον αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικής διάγνωσης αναγκών (Τεχνοδιάγνωση).
 
1. Παρουσίαση υπηρεσίας υποστήριξης

 
Η επιχειρηματική διάγνωση αναγκών καινοτομίας (τεχνοδιάγνωση) αποτελεί την
καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων σε σχέση με
συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας (π.χ. προϊόντα,
εξοικονόμηση κόστους, εφοδιαστική αλυσίδα, ανθρώπινο δυναμικό κ.α.).
 
Ζωτικό τμήμα της τεχνοδιάγνωσης είναι να εντοπίσει τους τομείς της στους οποίους κρίνεται αναγκαία η βελτίωση ή εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων αλλά και να Η παραπάνω διαδικασία θα καταλήγει στην εκπόνησης εξατομικευμένης έκθεσης συμπερασμάτων και προτάσεων (σχεδίων καινοτομίας).
 
Για την υλοποίηση της τεχνοδιάγνωσης σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν επιτόπιες
συναντήσεις στις επιχειρήσεις, συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένου
ερωτηματολογίου και τέλος εκπόνηση σχεδίου καινοτομίας.
 
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την
ελληνική επικράτεια, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν είτε με τη νομική μορφή της
και δεν Οι επιχειρήσεις
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με βάση το μέγεθος και τη δραστηριότητα τους, σε
Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον δυο (2) έτη (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ). 

3. Επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων – Περίοδος υποβολής των αιτήσεων
 
Σε αυτή τη φάση προβλέπεται να ωφεληθούν πενήντα δυο (52) επιχειρήσεις. Για την
επιλογή των επιχειρήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι αιτήσεις θα γίνονται
δεκτές μέχρι και την συμπλήρωση του αναμενόμενου αριθμού των επιχειρήσεων.
 
Σε κάθε κατηγορία υποστήριξης προβλέπεται να ωφεληθούν: 
 
Επιχειρήσεις μεταποίησης.

 • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 εργαζομένους.
  Αριθμός ωφελούμενων επιχειρήσεων: δεκατέσσερις (14).
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζομένους.
  Αριθμός ωφελούμενων επιχειρήσεων: δεκατέσσερις (14). 

Εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.

 • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 εργαζομένους.
  Αριθμός ωφελούμενων επιχειρήσεων: δώδεκα (12).
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζομένους.
  Αριθμός ωφελούμενων επιχειρήσεων: δώδεκα (12).

Σε περίπτωση συμπλήρωσης του αριθμού των ωφελουμένων επιχειρήσεων θα αναρτηθεί εάν .
 
4. Αίτηση συμμετοχής και τρόποι υποβολής
 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από την υπηρεσία της
τεχνοδιάγνωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση.
 
Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (
www.imegsevee.gr– όπως και στην ιστοσελίδα του έργου (www.kainotomia.imegsevee.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν:
– ηλεκτρονικά (
kainotomia@imegsevee.gr),
– ή μέσω φαξ (210 8846853)
– ή ταχυδρομικά
στη διεύθυνση Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών ).
 
5. Υποχρεώσεις επιχείρησης
 
Η επιχείρηση που θα ωφεληθεί από τις παραπάνω συμβουλευτικές υπηρεσίες,
η επιχείρηση συμβούλους παρέχοντας τους το σύνολο της απαραίτητης .

η επιχείρηση οφείλει να συνεργαστεί στην αξιολόγηση των υπηρεσιών συμπληρώνοντας το έντυπο αξιολόγησης που θα της παραδίδεται με το στις υπόλοιπες .

6. Πληροφόρηση/ενημέρωση επιχειρήσεων
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του έργου:
www.kainotomia.imegsevee.gr είτε να έρθουν σε επικοινωνία με Στελέχη της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών κ. Αντώνιο Αγγελάκη και κα. Λένα Μόκα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2108846852-326, καθώς και στο e-mail kainotomia@imegsevee.gr
 
Επισυνάπτονται η Πρόσκληση, Παραρτήματα, Αίτηση συμμετοχής και οι Όροι συμμετοχής.  

Previous Υπ. Ανάπτυξης: Ενημέρωση για το Ελληνικό Σήμα προϊόντων και υπηρεσιών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας