Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Άρτα
+C

Μεγ.: +

Ελάχ.: -1°

Τρι, 25.01.2022
nosok F7628

Γνωστοποίηση διακήρυξης διαγωνισμού

12 / 100

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» CPV:33115000-9 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 98.500,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.

Επισυναπτόμενο έγγραφο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. 24/2022

Previous Περίληψη διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού Για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Αρταίων
champer artas LOGO1
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Ακολουθήστε μας

Μετάφραση Σελίδας »