Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1953034259

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: διαγωνισμός για την προμήθεια  «ΜΕΛΑΝΙΑ» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ)

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια  «ΜΕΛΑΝΙΑ» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ )για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού: 48.915,00€ συμπερ. ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :27 Μαΐου 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με α/α συστήματος : 160884
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
27 Μαΐου 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
20 Ιουνίου 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
23 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 :00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Διαγωνισμός για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας