Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomeio artas F11375340

Γ.Ν. Άρτας :διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» CPV: 33190000-8 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.400,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ με α/α συστήματος : 179098

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10 :00 π.μ.

Περίληψη Διαγωνισμού

Previous Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών   «FOOD EXPO 2023»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας