Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

Γ. Ν. Άρτας: Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 39.904,66€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 79.809,32€ συμπ /νου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

21-06-2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ με α/α συστήματος : 163593

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

21-06-2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

11 Ιουλίου 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

15 Ιουλίου 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Γ.Ε.ΜΗ.: Θέση επιχειρήσεων σε “ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ” & Επιβολή Προστίμων – Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας