Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F951409418

Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5»

 Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την  διακήρυξη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.095,44€ συμπ/νου ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα ενός  (1)  έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και   με το αντίστοιχο ποσό ήτοι  συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 102.190,88€ συμπ/νου ΦΠΑ

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

16-11-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με α/α συστήματος : 174217

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

16-11-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

28 Νοεμβρίου 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

1 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας