Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomeio artas F11375340

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (CPV: 79211000-6), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :                                                             28-03-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ με α/α συστήματος : 182769

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :                                                                      28-03-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 20 Απριλίου 2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

26 Απριλίου ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας