Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1589321613

Γ.Γ.Άρτας :Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό περίληψη διακήρυξης διενέργειας   Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥ  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (CPV: 50710000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 330.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ (ΔΣ 68/2023 ΚΑΙ Α/Α 252136) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

330.000,00€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΈΤΟΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

1 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

6 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

12 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 :00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 3η και 4η ημερίδα μαθητών στα πλαίσια του έργου αλιΑμβρα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας