Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Logo Epirus 2014 2020x100 F784331955

ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου:Παράταση στην υποβολή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα (6η Τροποποίηση)

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η  ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Η 6η τροποποίηση αφορά : την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) που ορίζεται η Πέμπτη 15/10/2020 ώρα 15.00.

Η πρόσκληση αφορά:

Την ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης :

  • αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ)
  • βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία
  • παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ
  • υγείας/ευεξίας

Σε ποιους απευθύνεται:Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 7/01/2020 ( ώρα 13:00) έως 15/10/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα».

http://peproe.gr/assignments/cohesion-fund-assignment/cfa-calls/865-6-79-2019-3868

 

 

Previous 424 ΓΣΝΕ:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας