Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
sepe F 752486848

Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων Άρτας: Τρόπος Υπολογισμού Αποδοχών Εργαζόμενου με σχέση μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης

Ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών εργαζομένου σύμφωνα με τη νόμιμη συλλογική σύμβαση σε εμπορική επιχείρηση με σχέση μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης (4/ωρη, 5/ήμερη εργασία) ζήτησε με έγγραφό του προς την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων Άρτας το Επιμελητήριο Άρτας.

Το Επιμελητήριο ανέλαβε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μετά την διαπίστωση ότι ο υπολογισμός γίνεται με διαφορετικό τρόπο από τις επιχειρήσεις και διαφορετικό από το ΙΚΑ.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων Άρτας ενημερώνει ότι:

1.      Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3του Ν.1892/90, όπως αντικατασταθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 και αντικατασταθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3846/2010, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων μισθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται για τον ανάλογο χρόνο από τις εκάστοτε ισχύουσες ΣΣΕ η ΔΑ του επαγγέλματος, του κλάδου η της επιχειρήσεως όπου απασχολούνται.

2.      Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων υπολογίζονται ως εξής :

  • Για την κάθε ημέρα απασχολήσεως δικαιούνται τόσα ωρομίσθια όσες και οι ώρες απασχολήσεως τους.
  • Το ωρομίσθιο των υπαλλήλων βρίσκεται αν διαιρέσουμε το μηνιαίο μισθό δια του 25(ημέρες απασχολήσεως το μήνα ) πολλαπλασιάσουμε το πηλίκο επί 6 (ημέρες απασχολήσεως εβδομαδιαίως )και διαιρέσουμε δια 40(ώρες απασχολήσεως εβδομαδιαίως).

Δηλαδή: Ωρομισθιο = Μισθός  x  6 : (25 x 40)=Μισθός x  0,006.

  • Για να υπολογίσουμε το μηνιαίο μισθό των μερικώς απασχολούμενων υπαλλήλων υπολογίζουμε αρχικά τις εβδομαδιαίες αποδοχές που είναι ίσες με το ωρομίσθιο επί τις ώρες απασχολήσεως εβδομαδιαίως και ότι προκύπτει το πολλαπλασιάζουμε με το συντελεστή 4,166.

Ο συντελεστής 4,166 εξάγεται αν διαιρέσουμε τις 25 εργάσιμες ημέρες του μηνός δια των  έξι ημερών απασχολήσεως εβδομαδιαίως .

Για την εξεύρεση του συντελεστή 4,166 λαμβάνεται ως βάση η γενική αρχή του δικαίου ότι ο μηνιαίος μισθός αντιστοιχεί κατά μέσο όρο , σε 25 εργάσιμες ημέρες (ΑΠ 1741/84 και διάφορες διατάξεις όπως της ΥΑ 8900/46,Της ΕΓΣΣΕ της 26.2.75,αρθρο 5 κ.α.)

Previous Εκδήλωση στα Ιωάννινα για τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας