Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F 763331653

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 – 2ηΤροποποίηση 2ης Πρόσκλησης

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι έχουν εκδοθεί:

1).2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΖ94653ΠΓ-8ΔΙ).Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 &6.2.3-Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησηςκαι λοιπές Οργανώσεις που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

  • Είναι επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας.
  • Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
  • Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

2).2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ594653ΠΓ-ΦΥ3).Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων στο μέτρο 3.4.4.-Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησηςκαι λοιπές Οργανώσεις,που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 02/09/2019 & ΩΡΑ 12.00

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ:    28/02/2020 & ΩΡΑ 14.00

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο Τμήμα Αλιείας – Φλέμιγκ 6 Άρτα.

Τηλ. 2681364461 & 2681364464

Previous ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας:Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας