Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ee simaies F 957147682

Επενδύσεις 500 δισ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

Την έγκριση του κανονισμού για την παράταση της λειτουργίας και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη ψήφισαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε ότι: «Το επενδυτικό σχέδιο έχει αποφέρει πραγματικά οφέλη σε εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Ακούσαμε προσεκτικά τα σχόλια που λάβαμε για τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και κάναμε ορισμένες βελτιώσεις. Παρατείνουμε, επίσης, τη διάρκεια του ΕΤΣΕ έως τα τέλη του 2020 και τον επενδυτικό στόχο του σε 500 δισ. ευρώ. Το ΕΤΣΕ έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας – ας διατηρήσουμε τη δυναμική αυτή».

Στο ίδιο μήκος κύματος η Ευρωβουλευτής του S&D και κύρια εισηγήτρια την γνωμοδότησης εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, η οποία έκανε λόγο για την ανάγκη εστίασης στη βέλτιστη υλοποίησή του ΕΤΣΕ, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών κύκλων και θέσεων εργασίας.

«Σήμερα είναι μία σπουδαία μέρα. Ολοκληρώθηκε η βελτίωση και επέκταση του Σχεδίου Στρατηγικών Επενδύσεων – Γιούνκερ Πλαν. Εργαστήκαμε μαζί με τους συναδέλφους μου, με επιτυχία, και σε χρηματοοικονομικό αλλά και τεχνικό επίπεδο για την βελτίωση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για την επέκταση και εμβάθυνση των Επενδύσεων στις Υποδομές και στις ΜμΕ», τόνισε η Ευρωβουλευτής.

 Την ικανοποίησή του για την έκβαση του προγράμματος εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer. «Τα τελευταία δυόμιση χρόνια αποδείξαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είχε αποτελέσματα – στήριξε χιλιάδες εταιρείες και δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι η εμπειρογνωμοσύνη του Ομίλου της ΕΤΕπ διαδραμάτισε τόσο σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ευρώπης και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, καθώς σήμερα, μέσω της παράτασης της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη περισσότερα».

Περισσότερο αποτελεσματικό, στοχευμένο και διαφανές στο μέλλον χαρακτήρισε το ανανεωμένο σχέδιο ο Ευρωβουλευτής Othmar Karas. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα διασυνοριακά έργα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, θα υπάρξουν άμεσες εγγυήσεις της ΕΕ για επενδυτικές πλατφόρμες, επιτρέποντας επενδύσεις σε μικρότερα έργα, καθώς και υποστήριξη σε μεγάλες ερευνητικές ιδέες», πρόσθεσε.

«Πλέον, με τις βελτιώσεις που πετύχαμε, κόντρα σε πολλές δυσκολίες και αντιστάσεις, με πολλές τεχνικές αναλύσεις και δύσκολες διαπραγματεύσεις, διευκολύναμε δραστικά τη πρόσβαση σε κρίσιμα κεφάλαια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των φορέων της πραγματικής οικονομίας σε όλη την Ελλάδα που θα επεκταθεί και κορυφωθεί τους επόμενους μήνες.», υπογράμμισε η κ. Καϊλή.

Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Εκτός από την παράταση του χρονοδιαγράμματος από τα μέσα του 2018 έως το τέλος του 2020 και της αύξησης του επενδυτικού στόχου από 315 δισεκ. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δισεκ. ευρώ, το νέο και βελτιωμένο ΕΤΣΕ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Αυξημένη διαφάνεια

Στο πλαίσιο του νέου ΕΤΣΕ, η επιτροπή επενδύσεων θα δημοσιεύει τις αποφάσεις της στο διαδίκτυο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε ένα έργο, ώστε να λάβει στήριξη από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο πίνακας δεικτών θα δημοσιεύεται μετά την υπογραφή κάθε έργου του ΕΤΣΕ. Ο νέος κανονισμός παρέχει επίσης έναν λεπτομερέστερο ορισμό επιλεξιμότητας έργου για στήριξη από το ΕΤΣΕ, τη λεγόμενη «προσθετικότητα».

Μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων

Τουλάχιστον το 40 % των έργων υποδομών και καινοτομίας του ΕΤΣΕ θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Το ΕΤΣΕ 2.0 εστιάζεται σε νέους τομείς: στη βιώσιμη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα

Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, από την οποία αναμένεται να επωφεληθούν 528.000 ΜμΕ ήδη από τον Νοέμβριο του 2017, μετά την παράταση της λειτουργίας του το ΕΤΣΕ θα αυξήσει το ποσοστό της εγγύησης για τις ΜμΕ από 26 % σε 40 %. Το νέο ΕΤΣΕ ενθαρρύνει τον Όμιλο της ΕΤΕπ να βοηθήσει τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να δημιουργήσουν επενδυτικές πλατφόρμες για την ομαδοποίηση πολλών μικρών έργων ανά θέμα ή ανά περιφέρεια, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών.

Περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο

 Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, τον οποίο διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, αποδεικνύεται χρήσιμος πόρος για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη, ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση του έργου τους. Στο ΕΤΣΕ 2.0, το έργο του Κόμβου θα βελτιωθεί με την επιτόπου παροχή πιο εξατομικευμένης βοήθειας και τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ

Όπως έδειξαν πρόσφατα οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής και η έκθεση της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις, οι επενδύσεις στην ΕΕ βρίσκονται σε σταδιακή αύξηση. Ωστόσο, δεν έχουν φτάσει ακόμη στα προ της κρίσης επίπεδα. Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί, για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειωθούν τα εμπόδια στις επενδύσεις από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και στα κράτη μέλη.

 Πηγή: EurActiv 

Previous Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας