Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
apokedromeni dioikisi ioirou ditikis makedonias 1

3η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 19387/19-02-2021

Απόφασης Διεύθυνσης Δασών Άρτας με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε. Άρτας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Α Π Ο Φ ΑΣ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Την με αριθμ. πρωτ. 19387/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) Απόφαση Δ/νσης Δασών Άρτας.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 61978/04-06-2021(ΑΔΑ: 652ΞΟΡ1Γ-ΟΔΞ) Απόφαση Δ/νσης Δασών Άρτας περί 1ης τροποποίησης της με αριθμ. 19387/19-02-2021 απόφασής μας. 3. Την με αριθμ. πρωτ. 142383/04-11-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΦΙΟΡ1Γ-Α8Β) απόφαση της Δ/νσης Δασών Άρτας περί 2ης τροποποίησης της με αριθμ. 19387/19-02- 2021απόφασής μας.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 18176/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΓΟΟΡ1Γ-6ΩΟ) Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε. Άρτας λόγω ενσωμάτωσης Διορθώσεων Πρόδηλων Σφαλμάτων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65 Α ́/28.03.2022) «Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021».

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 19387/19-02-2021 απόφασή μας, όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 5η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, είναι η 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό πρωτ. 19387/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) Απόφασή μας, παραμένει και ισχύει ως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. (4) σχετική.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Άρτας

Δημήτριος Χελάς Δασολόγος

Στο ακόλουθο έγγραφο μπορείτε να δείτε τον Πίνακας Διανομής:

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας