Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ee simaies F 957147682

Έγκριση πρότασης κανονισμού για τη χρηματοοικονομική ευθύνη από το Ε.Κ.

Εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Πρόταση Κανονισμού για τη Χρηματοοικονομική Ευθύνη σε περιπτώσεις διαιτητικής επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών μελών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών στις οποίες η Ένωση είναι μέλος. 

Ο εν λόγω Κανονισμός συνιστά το τελευταίο σημαντικό τμήμα του νομικού πλαισίου για την κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης, στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που απέκτησε η τελευταία με την Συνθήκη της Λισσαβόνας στον τομέα της προστασίας των Ξένων Επενδύσεων. Ο Κανονισμός προβλέπει την διαδικασία καθορισμού του οργάνου που θα ενεργήσει ως εναγόμενος σε μια διαιτητική διαδικασία όταν το αντικείμενο αυτής είναι διάταξη του δικαίου της ένωσης ή του κράτους μέλους, την μέθοδο κατανομής του κόστους μετά από μια διαιτητική απόφαση μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης.  Στόχος της συμφωνίας είναι η αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών. 

Ο Κανονισμός είναι σημαντικός για την Ελλάδα διότι προβλέπει την δημιουργία κοινών ομάδων υπεράσπισης των συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο διεθνών διαιτησιών και την νομική υποστήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν διεθνείς διαιτησίες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Previous ΟΠΕΚΕΠΕ:Πληρωμές ύψους άνω των 55 εκατ. ευρώ πριν το Πάσχα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας