Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
eoan F 311554198

Εφαρμογή του Ν.4496/2017

Το Επιμελητήριο Άρτας ενημερώνει τα μέλη του παραγωγούς συσκευασιών ότι υποχρεούνται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), καθώς και να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ατομικό ΑΣΕΔ) σε εφαρμογή του Ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4496/2017.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.)

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΥΠΑ: Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ »
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας