Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
seminario F 1325504043

ΔΩΡΕΑΝ απασχόληση ανέργων νέων 18-24 ετών σε επιχειρήσεις. Πληροφόρηση επιχειρήσεων.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως συνδικαιούχος, έχουν αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων πράξεων:

  1. «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics»
  2. «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 -24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»

οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι συγκεκριμένες πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται:

(α) σε 500 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, και

(β) σε 900 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων.

Η συγκεκριμένη Πράξη φιλοδοξεί να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των τεσσάρων Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας στις οποίες θα υλοποιηθεί η Πράξη (δηλ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου) που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις:

  • Φάση 1: Α’ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
  • Φάση 2: Α’ μέρος της πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών.
  • Φάση 3: Β΄ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
  • Φάση 4: Β΄ μέρος της πρακτικής κατάρτισης, διάρκειας 160 ωρών.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, που πληρούν συγκεκριμένους όρους που περιγράφονται στην πρόσκληση.

Η πρακτική άσκηση, συνολικής διάρκειας περίπου 2 μηνών σε 2 φάσεις, θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο:

http://sbbeedu.gr/epicheireseis

Σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση δεν συνεπάγεται κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση από μέρους των επιχειρήσεων.

Τα συγκεκριμένα άτομα – άνεργοι που θα έχουν εν τω μεταξύ εκπαιδευθεί κατάλληλα, μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης μέλους του Επιμελητηρίου σας, όπως π.χ. εξαγωγών, πωλήσεων, marketing, αποθήκη, κλπ., και, γενικώς σε τμήματα και θέσεις εργασίας στην επιχείρηση σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της θεωρητικής τους κατάρτισης.

Με την παρούσα επιστολή ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σας παρακαλεί θερμά να ενημερώσετε τα μέλη του Επιμελητηρίου σας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ούτως ώστε αυτά με τη σειρά τους να κάνουν τη σχετική αίτηση συμπληρώνοντας και τον αριθμό των ανέργων που επιθυμούν να απασχολήσουν, προκειμένου ο ΣΒΒΕ να καταρτίσει σχετικό «Μητρώο Επιχειρήσεων».

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να απασχολήσουν ανέργους, σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων τους, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης, ως εξής:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ

1 έως 5

Ίσος του αριθμού των απασχολουμένων

6 έως 10

Ίσος με το 80% του αριθμού των απασχολουμένων

11 έως 50

Ίσος με το 70% του αριθμού των απασχολουμένων

51 έως 70

Έως 35 άτομα

71 έως 250

Ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολουμένων

251 έως 418

Έως 125 άτομα

> 418

Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

 

Στην ιστοσελίδα www.sbbeedu.grπαρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης,

ενώ στο ακόλουθο link: http://sbbeedu.gr/epicheireseisμπορεί να γίνει από την επιχείρηση η καταχώρηση της αίτησης.

Αρμόδιος για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις είναι ο υπογράφων (Τηλ. 2310 539817, εσωτ.204), ο οποίος είναι και ο Υπεύθυνος του Προγράμματος.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.

Previous 5o Άραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ 2016 – ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας