Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ananeosimes piges energeias F 1792021329

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, με το Νόμο 4513/2018 εισάγεται το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στην Ελλάδα µε σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω του θεσµού των Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνεται η δυνατότητα και παρέχεται µια τεράστια δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα στους παραπάνω τοµείς.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες αναμένεται ότι θα επιτρέψουν τη µμετάβαση σε αποκεντρωµένες, αποδοτικότερες και καινοτόµες λύσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας που θα βασίζονται στην τοπική συµµετοχή και πρωτοβουλία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες δραστηριοποιούνται στους τοµείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισμού  και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιµων µμεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανοµής και προµήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο δραστηριότητας των Ενεργειακών Κοινοτήτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά την άσκηση µίας τουλάχιστον δραστηριότητας από µία συγκεκριμένη λίστα δραστηριοτήτων, ενώ δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής άσκησης και άλλης δραστηριότητας, από µια δεύτερη λίστα δραστηριοτήτων.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες δεν επιτρέπεται να ασκούν καµία άλλη δραστηριότητα που δεν περιλαµβάνεται στις ανωτέρω λίστες δραστηριοτήτων.

Με τον Ν. 4513/2018 υιοθετείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. από τις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας έτσι τις ίδιες ενεργό µέρος στην προώθηση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για συμμετοχή των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ποσοστό 18% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας µε βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, µε υψηλή προστιθέμενη αξία αλλά και µε το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων – Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας